PAS vernietigd: hoe kun je nog een vergunning Wet natuurbescherming krijgen?

Sector: Agrarisch

Momenteel ligt het verlenen van de vergunningen Wet natuurbescherming (Wnb) stil vanwege de uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In dit artikel geven wij weer dat het aanhouden van de vergunningen niet nodig is. De provincies kunnen namelijk gewoon doorgaan met het verlenen van vergunningen voor het houden van vee. Wat kun je doen?

 

Hoe zit het precies?

De Raad van State gaf in haar uitspraak al de contouren aan waarbinnen het voor jou als veehouder wel mogelijk is om een Wnb-vergunning aan te vragen. In de uitspraak stelt Raad van State namelijk dat provincies extern salderen weer kunnen betrekken in de aanvragen van Wnb-vergunningen. Daarnaast staat aangegeven waar je op moet letten bij extern salderen.

Let op: uiteraard kunnen de regels nog wel wijzigen als de overheid de wet- en regelgeving aanpast.

Salderen: de algemene regels

Voor zowel extern als intern salderen geldt dat de ammoniakdepositie op Natura 2000-gebieden niet mag toenemen ten opzichte van een eerder verleende Wnb-vergunning.

Heb je geen onherroepelijke Wnb-vergunning? Controleer dan bij de gemeente wat je vergunde rechten zijn vanaf 10 juni 1994. De laagste hoeveelheid ammoniakemissie geldt hierbij als je uitgangssituatie.

Extern salderen
Heb je onvoldoende ammoniak beschikbaar om je uitbreiding te realiseren? Ga dan nu al op zoek naar een bedrijf in jouw directe omgeving dat is gestopt, of gaat stoppen. Mijn ervaring is dat het voor sommige bedrijven lastig is om ammoniak te vinden, omdat er weinig beschikbare partijen zijn. Begin dus tijdig en zet je vraag bij zoveel mogelijk verschillende mensen uit. Het bedrijf waarvan je ammoniak overneemt, moet nog wel een omgevingsvergunning milieu (of melding Activiteitenbesluit) hebben. De ammoniakdepositie die dit bedrijf veroorzaakt, kun jij dan gebruiken voor het houden van extra vee.

Er geldt wel een extra voorwaarde. Doordat van een aantal veehouderijbedrijven (die tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2018 zijn gestopt) de ammoniak al in het PAS is betrokken, kun je van deze bedrijven geen ammoniak overnemen.

Ligt het bedrijf waarvan jij ammoniak wilt gaan gebruiken binnen 1 kilometer van een Natura 2000-gebied? Dan kun je de ammoniak wel gebruiken voor het uitbreiden van jouw veestapel of bedrijf. Ook als het bedrijf al is gestopt tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2018.

Intern salderen
Wil je je aantal stuks vee uitbreiden? Kies dan voor emissie-arme stalsystemen. Zo verminder je de ammoniakuitstoot en daarmee de ammoniakdepositie van je huidige veestapel. Hierdoor ontstaat ruimte om meer dieren te houden!

 

 

Vergunning beweiden en bemesten

De Raad van State heeft ook aangegeven dat je een vergunning moet hebben voor beweiden en bemesten. Het is alleen nog niet bekend hoe je moet aantonen dat er geen sprake is van significante negatieve gevolgen of hoe je de ammoniakemissie van beweiden en bemesten moet bepalen. Het is daarom nog niet mogelijk om een vergunning te krijgen voor beweiden en bemesten.

Daarnaast heeft de Raad van State gesteld dat het houden van vee en beweiden onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden als je melkvee houdt dat je beweidt. Wil je op korte termijn een stal bouwen of uitbreiden? Overweeg dan in eerste instantie een vergunning aan voor het houden van vee. Geef hierbij aan dat je het vee permanent opstalt. Wanneer meer bekend is over het aanvragen van een vergunning voor het beweiden moet je alsnog een wijziging van je vergunning aanvragen.

Dus: naast je Wnb-vergunning voor het houden van vee inclusief eventueel voor het beweiden, moet je ook een vergunning aanvragen voor het bemesten van je grond.

Verleen de vergunning Wet natuurbescherming

De vergunningverlening voor de Wet natuurbescherming heeft de afgelopen jaren al te vaak en te lang stil gelegen, waardoor ondernemers niet weten waar ze aan toe zijn. Nu de Raad van State duidelijk heeft aangegeven dat extern salderen weer mogelijk is en aan welke voorwaarden het bedrijf waarvan de ammoniak wordt overgenomen moet voldoen, zouden de minister en de provincies naar mijn mening niet langer hoeven te wachten met het verlenen van Wnb-vergunningen.

Gevolgen lopende aanvragen

De verwachting is dat provincies lopende aanvragen voor Wnb-vergunningen aanhouden. Pas als duidelijk is in welke situaties er geen sprake is van een toename van stikstof kunnen ze de vergunningaanvragen afhandelen.

Wellicht moet jouw aanvraag nog worden aangevuld naar aanleiding van deze uitspraak. We verwachten dat provincies op basis van deze uitspraak vergunningen moeten gaan weigeren als er sprake is van een toename van stikstof.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat de uitspraak over het PAS betekent voor jouw specifieke situatie? Neem dan contact met mij – of mijn collega’s – op. We helpen je graag.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Jurist | Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven