Positieve weigering: net zo rechtsgeldig als de natuurvergunning?

Sector: Agrarisch

Op 18 oktober 2022 oordeelde rechtbank Gelderland over de rechtszekerheid van een positieve weigering. Het gevolg van die uitspraak lees je in dit artikel.

 

Positieve weigering

Onlangs hebben veehouders een beroepsschrift ingediend tegen de weigering van de door hen aangevraagde natuurvergunning. De provincie weigerde om een vergunning te verlenen, omdat er sprake was van intern salderen. Zo’n weigering noemen we een positieve weigering.

Maar wat betekent zo’n positieve weigering nu precies en welke rechten kun je hier aan ontlenen? Wat gebeurt er als je een handhavingsverzoek krijgt of als de ammoniakemissiefactoren wijzigen? Wat als de Aerius-calculator een update krijgt? En wat moet je doen met de disclaimer die veel provincies opnemen in de positieve weigering?

Dit soort zaken maken de positieve weigering voor het gevoel erg rechts onzeker. Dit was dan ook dé reden voor de veehouders om beroep in te dienen. Op 18 oktober 2022 deed de Rechtbank Gelderland hier een uitspraak over.

 

 

Procederen bij de rechter

De rechtbank stelde vast dat een positieve weigering evenveel rechten geeft als een vergunning. Een belangrijke reden voor dit besluit is dat tegen een positieve weigering geprocedeerd kan worden bij de rechter, net zoals tegen een vergunning. Het is dus mogelijk dat derden de positieve weigering ter discussie stellen bij de rechter. Dat betekent ook dat een positieve weigering in rechte vast kan komen te staan en dat hier in latere procedures vanuit moet worden gegaan.

De rechtsgevolgen van een positieve weigering zijn volgens de rechtbank dan ook gelijk aan de rechtsgevolgen van een natuurvergunning. Dat maakt de positieve weigering een stuk rechtszekerder dan gedacht!

Aerius-berekening

Wat nu als je voor je veehouderij geen natuurvergunning aanvraagt en niet kiest voor een positieve weigering? Is het uitvoeren van een eigen Aerius-berekening dan voldoende voor de oprichting, wijziging of uitbreiding? Volgens de rechtbank kan er in zo’n situatie later toch discussie ontstaan.

Voeren ondernemers zelf een berekening uit en komen ze tot de conclusie dat intern salderen op basis van het geldende Aerius-model mogelijk is? Dan kan er later discussie ontstaan over de gehanteerde rekenmethode of over een gewijzigd beleid. Dien je een aanvraag in en wordt er besloten dat voor het project geen vergunning vereist is? Dan krijg je een positieve weigering en geldt die onzekerheid niet. Houd er rekening mee dat er bij een positieve weigering – net als bij een natuurvergunning – een zienswijze of beroep van milieuorganisaties kan komen.

Oordeel Raad van State

Rechtbank Gelderland oordeelt dus dat een positieve weigering evenveel rechten geeft als een verleende natuurvergunning. Dit geldt voor de bedrijven in de provincie Gelderland.

Wij zijn nu benieuwd hoe de Raad van State hierover denkt. Een uitspraak van de Raad van State geldt namelijk voor heel Nederland.

Meer weten?

Ben jij van plan om te gaan bouwen op je bedrijf en heb je hulp nodig bij de vergunningaanvraag? Of wil je meer weten over de positieve weigering of over de Aerius-berekening? Onze adviseurs helpen je graag, dus neem gerust contact met ze op.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Jurist | Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven