Programma Aanpak Stikstof (PAS): juridisch (on)houdbaar?

Sector: Agrarisch

Over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft de Raad van State op 17 mei 2017 aan het Europese Hof prejudiciële vragen gesteld. Zij willen namelijk weten of het PAS in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn en daarmee wel of niet juridisch houdbaar is.

 

PAS buiten werking?

Het PAS is per 1 juli 2015 in werking getreden. Het PAS zorgt ervoor dat economie en ecologie met elkaar in evenwicht zijn. Daarmee is het toch mogelijk om je bedrijf te ontwikkelen.

Er zijn echter verschillende milieugroeperingen die het PAS bestrijden. Zij vinden dat er geen ammoniakproductieruimte uitgedeeld zou mogen worden zolang de reductiedoelstellingen nog niet gehaald zijn. Er zijn behoorlijk wat verleende Natuurbeschermingswetvergunningen aangevochten, tot aan de Raad van State aan toe. Hierbij wordt aangevoerd dat het PAS niet in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn.

 

 

De Raad van State mag geen vragen beantwoorden over de uitleg van een Europese richtlijn, in dit geval de habitatrichtlijn. Dat komt omdat deze uitspraak voor de rechters in alle lidstaten van de Europese Unie in het vervolg leidend zal zijn. Daarom moet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deze vragen voorleggen aan het Hof van Justitie in Luxemburg.

Dat heeft tot gevolg dat de Raad van State haar inhoudelijke uitspraak zal uitstellen totdat het Europese Hof antwoord heeft gegeven op de vragen. De Raad van State zal geen voorlopige voorziening treffen die het PAS buiten werking stelt.

Waar moet je nu rekening mee houden?

Helaas betekent dit dat het nog een tijd onzeker blijft of het PAS wel of niet juridisch houdbaar is. Verwacht wordt dat het Hof medio 2018 antwoord geeft op de vragen en dat er in de 2e helft van 2018 een uitspraak wordt gedaan.

Heb je nu een onherroepelijke Natuurbeschermingswetvergunning? Deze blijft gewoon gelden, wat de uitspraak van de Raad van State straks ook is. Meldingen onder het PAS liggen gecompliceerder. Of deze meldingen juridisch houdbaar zijn, is afhankelijk van de uitspraak over het PAS.

Kom in actie

Wat zijn de mogelijkheden voor jouw bedrijf nu en als de uitspraak straks is gedaan? Let op: meldingen onder het PAS zijn gecompliceerd. Het kan daarom slim zijn om meteen in actie te komen. Neem gerust contact met me op als je wel wat hulp kunt gebruiken.

Neem contact op met Robert Kamphuis

Neem contact op met Robert Kamphuis

Directeur | Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven