Provinciale regeling gerichte opkoop veehouderijen bekendgemaakt

Sector: Agrarisch

Wil je stoppen met je agrarische onderneming? Dan kun je misschien gebruikmaken van de nieuwe opkoopregeling. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft onlangs de zogeheten provinciale opkoopregeling bekendgemaakt. Deze regeling is bedoeld om vooral melkvee-, varkens- en pluimveebedrijven te stimuleren om te stoppen. In dit artikel lichten we de belangrijkste voorwaarden toe.

 

Wat houdt de opkoopregeling in?

De regeling gerichte opkoop veehouderijen geldt alleen voor veehouderijbedrijven waarbij de stikstofdepositie het afgelopen jaar meer dan 2 mol/ha/jr was (gemiddeld over maatgevende hectares binnen een straal van 10 km van de veehouderijvestiging). Het gaat dan specifiek om Natura 2000-gebieden die stikstofgevoelig én overbelast zijn.

De overheid verwacht dat ongeveer 5% van de veehouderijbedrijven binnen 10 km van een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied voldoet aan de gestelde drempelwaarde. Ga je mee doen met de regeling dan betekent dat, dat de activiteiten van je veehouderij op de locatie moet stoppen.

Let op: de regeling is dus alleen interessant als je definitief wil stoppen met je onderneming. In de regeling staat namelijk dat het bedrijf niet ergens anders en ook niet binnen een (andere) vennootschap of samenwerkingsverband een veehouderij mag vestigen of overnemen.

 

 

Productierecht opkoop veehouderijen

En ander belangrijk uitgangspunt is het productierecht. Het benodigde productierecht (fosfaat-, varkens- of pluimveerecht) moet voor ten minste 80% zonder beperking ter beschikking staan aan de veehouderij. Het productierecht mag dus niet verleasd zijn.

Overige voorwaarden opkoopregeling

Er gelden verder nog meer voorwaarden, zoals:

  • De fosfaat-, varkens- of pluimveerechten moeten worden ingetrokken
  • De omgevingsvergunning milieu, omgevingsvergunning beperkte milieutoets of melding Activiteitenbesluit of Wnb-vergunning moet worden ingetrokken of dusdanig worden aangepast dat er geen veehouderijactiviteiten zijn toegestaan
  • De bestemming wordt zodanig gewijzigd dat veehouderijactiviteiten niet zijn toegestaan

De dieren en de mest moeten bovendien een jaar na het sluiten van de overeenkomst met de provincie zijn afgevoerd. Op dat moment moeten dus ook de vergunningen zijn ingetrokken. Verder moeten de bedrijfsgebouwen, behalve de bedrijfswoning, worden gesloopt, tenzij er een duurzame herbestemming mogelijk is.

Hiervoor krijg je subsidie

Wil je gebruikmaken van de opkoopregeling? Dan ontvang je een subsidie om te kunnen stoppen. Het bedrag is onder andere bedoeld voor:

  • Het laten vervallen van het productierecht (fosfaat-, varkens-, pluimveerecht)
  • Het verkrijgen van bedrijfsmiddelen en bedrijfsgebouwen
  • Het verkrijgen van landbouwgrond
  • De sloop van bedrijfsgebouwen (exclusief proceskosten)

Dit is exclusief eventuele restwaarde. In dat geval worden de kosten op basis van de marktwaarde bepaald. Grondruil is overigens ook mogelijk, ook dan wordt er rekening gehouden met de restwaarde.

Meer weten?

De provincies gaan de regeling nog verder invullen en uitvoeren. De provincies zullen hopelijk op korte termijn bekendmaken hoe zij dat gaan doen. Wil je ondertussen alvast meer weten? Of heb je vragen over jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met Annewies de Haan of één van onze andere adviseurs.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Jurist | Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven