Provincies openen stikstofbank: wat kun jij ermee?

Sector: Agrarisch

Door het stikstofprobleem is het in sommige situaties lastig om een vergunning Wet natuurbescherming (Wnb-vergunning) te krijgen. Daarom hebben de provincies een stikstofbank ontwikkeld. Door dit registratiesysteem is het mogelijk om een Wnb-vergunning te krijgen voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt. Wat kun jij ermee?

 

Microdepositiebank

Er zijn 2 registratiesystemen, namelijk:

  1. De microdepositiebank
  2. De doelenbank

Uit de microdepositiebank kunnen deposities van maximaal 0,05 mol/ha/jaar worden uitgegeven. Het is mogelijk om een deel van de (toename van de) depositie via bijvoorbeeld intern of extern salderen te regelen en om een depositie van maximaal 0,05 mol/ha/jaar uit deze bank te ontvangen. De provincies vullen aan het begin van elk kwartaal de microdepositiebank met vrijgekomen depositieruimte.

De provincies reserveren de depositieruimte op volgorde van binnenkomst van volledig ingediende aanvragen. Is er onvoldoende ruimte voor een aanvraag? Dan kan deze aanvraag 1 keer voor 3 maanden worden aangehouden door de provincie.

Let op: de depositieruimte in deze bank is niet bedoeld voor PAS-melders.

Doelenbank

De doelenbank is bedoeld voor een specifiek doel. Denk aan doelen met een groot maatschappelijk belang, zoals een industrieterrein waar (veel) nieuwe banen vrij komen.

Waar komt de depositieruimte vandaan?

Bij de depositieruimte die in de stikstofbanken komt, maken de provincies onderscheid tussen vrijgevallen ruimte en vrijgemaakte ruimte.

De vrijgevallen ruimte is de ruimte die ontstaat als je via extern salderen een vergunning krijgt. Bij het verplaatsen van emissie mag op geen enkel Natura 2000-gebied de depositie toenemen. Dit betekent dat op bepaalde punten in Natura 2000-gebieden de stikstofdepositie dus afneemt. Deze afname na afroming komt in de microdepositiebank terecht. De ruimte die ontstaat door de 30% afroming komt niet in de depositiebank. Deze ruimte komt ten goede aan de natuur.

Vrijgemaakte ruimte komt beschikbaar door bronmaatregelen die de uitstoot van stikstof beperken. Bijvoorbeeld doordat de provincie een veehouderijbedrijf opkoopt. Deze ruimte kan zowel in de microdepositiebank als in de doelenbank terechtkomen. Hoe die verdeling plaatsvindt, is nog niet bekend.

Kun je al een vergunning aanvragen met ruimte uit een stikstofbank?

De stikstofbanken moeten nog worden gevuld. Daar gaan de provincies de komende tijd mee bezig. Ook moeten de provincies nog bepalen welke doelen en projecten aan de doelenbank worden gekoppeld. Het kan dus nog even duren voordat je een vergunning kunt aanvragen met depositie uit een stikstofbank.

Zekerheid

Hoeveel zekerheid geeft een Wnb-vergunning met depositie uit de stikstofbank nu? De Raad van State heeft in het verleden gesteld dat er sprake moet zijn van directe samenhang als je stikstofdepositie ontvangt. Bij extern salderen blijkt dit bijvoorbeeld uit een overeenkomst die 2 partijen sluiten en uit het intrekken van (een deel van) de vergunning van de verkopende/verleasende partij waarin duidelijk vermeld staat naar wie de depositie van de ingetrokken rechten gaan.

Het is ons niet duidelijk hoe provincies bij depositie van (al) ingetrokken depositieruimte deze alsnog (achteraf) willen toewijzen aan een andere vergunning. Het is wel duidelijk dat als dit onvoldoende juridisch geregeld is, een Wnb-vergunning het niet zal redden bij Raad van State.

Is het voor jou mogelijk om via intern salderen of via extern salderen je Wnb-vergunning te regelen? Dan raden we je aan om die route te volgen. In de meeste provincies is extern salderen inmiddels toegestaan.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw bedrijf om een Wnb-vergunning aan te vragen? Of hoe het precies zit met de stikstofbank? Neem dan contact op met Annewies de Haan.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Jurist | Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven