Provincies publiceren nieuwe beleidsregels over stikstof

Sector: Agrarisch

Er is nieuws rondom de stikstofproblematiek. De provincies hebben op 12 december nieuwe beleidsregels over stikstof gepubliceerd. Friesland heeft als enige provincie nog geen nieuwe regels vastgesteld en wacht op de regels voor beweiden en bemesten. Wat betekent dit voor jouw vergunningaanvraag?

 

Nieuwe Natuurvergunning aanvragen? Let op

De nieuwe beleidsregels over stikstof gelden alleen wanneer je een nieuwe Natuurvergunning aanvraagt. Ga je een nieuwe Natuurvergunning aanvragen? Dan bekijkt de provincie hoeveel ammoniakrechten je nog kunt ontlenen aan de onderliggende Natuurvergunning. Het gedeelte van de onderliggende vergunning dat je feitelijk hebt gerealiseerd (gebouwd) mag je daarin meerekenen.

Je mag een activiteit alleen inzetten als je daarvoor een vergunning hebt en de activiteit onafgebroken aanwezig is geweest. Wanneer de activiteit niet meer aanwezig is, kun je deze alleen meerekenen als je geen bouw- of Natuurvergunning nodig hebt om de activiteiten weer te hervatten.

Dit heeft vooral gevolgen voor niet gebouwde stallen. Door deze regels kun je de ammoniak van deze stallen veelal niet meer benutten voor een nieuwe aanvraag.

 

 

Een voorbeeld

Het klinkt misschien wat technisch, maar het komt op het volgende neer. Als je bijvoorbeeld een vergunning hebt voor een stal met 150 melkkoeien en je hebt de stal gebouwd en er slechts 100 gehouden, dan worden toch de 150 koeien als onderliggende rechten beschouwd omdat je de stal daadwerkelijk hebt gebouwd. Op het moment dat de stal deels klaar is, dan telt het deel dat feitelijk is gerealiseerd.

Wanneer volledige rechten

Wanneer je de volledige vergunning nog niet feitelijk hebt gerealiseerd, mag je in de volgende gevallen toch uitgaan van de volledige rechten:

  • Je hebt aantoonbare stappen gezet om te realiseren (je bent gestart met bouwen). Denk aan het aanleggen van de fundering.
  • Je bent aantoonbaar onomkeerbare significante investeringsverplichtingen aangegaan. Je hebt bijvoorbeeld een aanneemovereenkomst met boetebeding.
  • In je aanvraag vervang je een emissiearme techniek door een verdergaande emissiearme techniek (hierbij mag geen sprake zijn van een toename van het aantal dieren).
  • In het kader van projecten van nationaal belang en het realiseren van Natura 2000-doelen

Regels extern salderen

Een bedrijf kan ook stikstofruimte kopen van een bedrijf dat stopt. Dit heet extern salderen. Dit mag je echter pas toepassen als de landelijke wetgeving is gewijzigd (rond februari 2020).

Je mag alleen de ‘feitelijk gerealiseerde capaciteit’ (gebouwde stallen) gebruiken voor extern salderen. Daarbij zijn de uitzonderingen zoals genoemd bij intern salderen niet van toepassing. Ammoniak van bedrijven die meedoen aan de Saneringsregeling varkenshouderij en de Stoppersregeling ammoniak kan niet worden gebruikt voor extern salderen.

Bij extern salderen mag je 70% van de stikstofruimte benutten, de overige 30% wordt afgeroomd. Om 700 kg te kunnen benutten op een bedrijf moet elders dus 1.000 kg moeten worden ingetrokken. Daarnaast mag er geen toename van de NH3-depositie op Natura 2000-gebieden zijn. In de nieuwe vergunning wordt een 3- jaarstermijn voor het realiseren van de nieuwe situatie opgenomen.

Meer weten over de stikstofregels?

Wil je een nieuwe vergunning aanvragen of wil je weten wat je het beste kunt doen in jouw situatie? Neem dan contact op met Robert Kamphuis. Hij helpt je graag verder.

Neem contact op met Robert Kamphuis

Neem contact op met Robert Kamphuis

Directeur | Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven