Raad van State: locatiegegevens PAS-meldingen openbaar maken

Sector: Agrarisch

De Raad van State heeft op 27 januari 2021 beslist dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de locatiegegevens van 10 agrarische bedrijven openbaar moet maken. Wat zijn de gevolgen hiervan in de praktijk?

 

Wat is de situatie?

Milieuorganisatie Coöperatie Mobilisation for the Environmet U.A. (MOB) heeft verzoeken ingediend om de gegevens van alle agrarische en niet-agrarische bedrijven die een PAS-melding hebben gedaan (zo’n 3.500 bedrijven) openbaar te maken. Dat betekent dus dat zij hun ingediende Aerius-berekening inclusief adres- en topografische gegevens moeten vrijgeven.

Vanuit praktisch oogpunt is de MOB een principezaak gestart met 10 PAS-melders. De rechtbank Noord-Nederland gaf de MOB gelijk. Daarom ging de minister in hoger beroep bij de Raad van State, maar de Raad van State bevestigt nu dus het oordeel van de rechtbank.

Wat betekent de uitspraak?

De kern van de zaak is dat de rechter oordeelt dat de gevraagde locatiegegevens niet alleen milieu-informatie zijn, maar ook emissiegegevens. Dat is een belangrijk punt, omdat de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) minder mogelijkheden biedt om het verstrekken van deze informatie te weigeren. Dat komt omdat het doel van de Wob is om zoveel mogelijk informatie over (stikstof)emissie openbaar te maken.  De privacy van de belanghebbenden weegt in dat geval niet op tegen het verstrekken van de genoemde informatie.

De vrees van de minister dat het openbaar maken van de informatie sabotage in de hand werkt, is volgens de rechter onvoldoende gemotiveerd en onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Wat zijn de gevolgen?

De uitspraak heeft in eerste instantie alleen gevolgen voor de betreffende 10 bedrijven. Maar uiteraard zal deze uitspraak betekenen dat de minister bij andere verzoeken de uitspraak dient te respecteren en de gevraagde informatie dus moet verstrekken. En daarmee wordt dus ook bekend welke bedrijven een PAS-melding hebben gedaan. Dat kan betekenen dat de MOB handhavingsverzoeken gaat indienen, aangezien deze bedrijven door het vervallen van de PAS-melding veelal zonder geldige toestemming zitten.

Wat te doen?

Tegen de uitspraak is helaas niet veel te doen, wel tegen de eventuele gevolgen van het openbaar worden van de locatiegegevens. Ons advies is om de gevraagde informatie inzake de legalisatie van de PAS-melders op tijd in te dienen. Deze informatie is namelijk nodig om de PAS-melding te legaliseren.

Daarnaast kan het verstandig zijn om toch bezwaar te maken tegen het verstrekken van de locatiegegevens. Dit kan tijdwinst opleveren, waardoor de MOB de gevraagde gegevens pas later ontvangt en er dus meer tijd is om de melding te legaliseren.

Meer weten?

Wil je meer weten over de gevolgen van deze uitspraak? Of wil je advies over jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Neem contact op met Robert Kamphuis

Neem contact op met Robert Kamphuis

Directeur | Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven