Recreatiebedrijven, Natura 2000 en stikstof: hoe gaat dat samen?

Sector: Recreatie

Veel vakantieparken en andere recreatiebedrijven liggen op prachtige plekken. Dichtbij of soms zelfs in een natuurgebied. Een groot pluspunt voor de gasten en bezoekers, maar ook een belangrijk aandachtspunt. Ligt je recreatiebedrijf namelijk in of vlakbij een Natura 2000-gebied, dan kan dit voor jou als ondernemer grote gevolgen hebben. Met name de stikstofuitstoot speelt een grote rol. Ook kan je bedrijf een negatief effect hebben op deze natuur door bijvoorbeeld geluid en licht. Hoe zit dit precies en waar moet je rekening mee houden?

 

Stikstof raakt ook recreatiebedrijven

Het thema stikstof is volop in het nieuws. Vaak gaat het over de stikstofuitstoot van agrarische bedrijven of woningbouwprojecten. Maar ook recreatiebedrijven hebben met dit thema te maken. Ook deze bedrijven stoten namelijk stikstof uit met hun activiteiten. De stookinstallaties van vakantiewoningen en zwembaden zijn over het algemeen de grootste emissiebron. Maar ook verkeer is een belangrijke bron van stikstofuitstoot.

We zien dat de regelgeving alleen maar strenger wordt en dat steeds meer sectoren te maken krijgen met de strenge regels. Nu actie ondernemen kan problemen en hoge kosten in de toekomst voorkomen.

 

 

Mogelijke problemen en hoge kosten voorkomen

Is er sprake van stikstofuitstoot en daarmee van een (negatief) effect op een Natura 2000-gebied? Dan heb je toestemming nodig vanuit de Wet natuurbescherming. Heb je deze toestemming nog niet? Dan is het verstandig om snel na te gaan wat voor effect je bedrijf precies heeft op het betreffende Natura 2000-gebied.

Heb je geen toestemming of vergunning? Dan ben je eigenlijk in overtreding. Wij zien de laatste tijd steeds meer recreatiebedrijven die hiermee te maken krijgen. Het ontbreken van een vergunning of toestemming kan bovendien grote effecten hebben op het verkrijgen of in stand houden van een financiering bij de bank. Het thema speelt dan ook niet alleen bij een uitbreiding of wijziging, maar ook als je het bedrijf onveranderd voortzet.

Stikstofberekening met Aerius

Met het rekenprogramma Aerius kunnen we berekenen wat de stikstofneerslag van je bedrijf is op Natura 2000-gebieden. Hiervoor voeren we alle activiteiten en installaties van je bedrijf in die stikstof uitstoten. Denk aan verkeersbewegingen en stookinstallaties zoals cv-ketels. Is de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden 0,00 mol? Dan weet je zeker dat er geen negatieve effecten zijn door stikstof. Je hebt in dat geval geen aparte toestemming nodig vanuit de Wet natuurbescherming.

Een toename van stikstof?

Blijkt uit de berekening dat de stikstofdepositie hoger is dan 0,00 mol? Dan is het verstandig een aantal vervolgstappen te zetten. De eerste stap is om na te gaan of er mogelijkheden zijn om de emissie van de bestaande bedrijfsactiviteiten te beperken. Bijvoorbeeld door het aanpassen van de stookinstallaties. Vaak zijn dit ingrijpende maatregelen.

Is dit geen oplossing? Dan kun je kijken naar eventuele onderliggende (milieu)vergunningen en de daaruit voortkomende rechten. Het is belangrijk om te kijken naar de (milieu)vergunde activiteiten op de aanwijsdata van de Natura 2000-gebieden: in 1994, 2000 en 2004.

Is er in de huidige situatie geen toename ten opzichte van de (milieu)vergunde situatie? Dan is er sprake van intern salderen en voldoe je aan de eisen als het gaat om stikstof.

Andere effecten dan stikstof

Ligt je onderneming op minder dan 500 meter van een Natura 2000-gebied? Dan is het nodig om mogelijke effecten van bijvoorbeeld licht en geluid op het Natura 2000-gebied in kaart te brengen en te beoordelen. Bij De Omgevingsadviseurs voeren wij deze aanvullende beoordeling voor je uit, indien nodig in samenwerking met een ecoloog.

Initiatief bij onveranderde voortzetting

Het is voor de continuïteit van recreatiebedrijven belangrijk om de natuurtoestemming op orde te hebben. Bij uitbreiding of wijziging komt dit vaak aan de orde, maar juist bij een onveranderde voortzetting is eigen initiatief belangrijk. Door nu te handelen kun je toekomstige problemen en hoge kosten voorkomen.

Meer weten?

Kun je hulp gebruiken bij het in kaart brengen van de effecten van jouw recreatiebedrijf op Natura 2000-gebieden? Of wil je de juiste toestemming of vergunning verkrijgen? Neem contact op met onze adviseurs.

Neem contact op met Robert Kamphuis

Neem contact op met Robert Kamphuis

Directeur | Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven