Stikstofberekening voor bouwprojecten: hoe werkt het?

Sector: Bouwen en wonen

Ben je van plan om te gaan bouwen? Denk aan een aanbouw, nieuwe woning, horeca-, recreatie- of bedrijfspand? Dan moet je aantonen dat jouw project geen toename van de stikstofneerslag veroorzaakt op Natura 2000-gebieden. Dit kun je aantonen met een stikstofberekening in de AERIUS calculator. In dit artikel vertellen we hoe dat werkt.

 

Stikstofberekening in de AERIUS calculator

De AERIUS calculator is een rekentool. De tool berekent de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden. Voor bouwprojecten zijn er 2 stikstofberekeningen; 1 voor de bouwfase en 1 voor de gebruiksfase.

 

 

De bouwfase

Voor de stikstofberekening van de bouwfase kijken we naar de nodige werkzaamheden en toevoer van bouwmateriaal om het project te realiseren. We inventariseren bijvoorbeeld welke mobiele werktuigen je gebruikt. Denk aan een hijskraan en graafmachine.

Aan de hand van het bouwjaar, aantal draaiuren en het brandstofverbruik van de werktuigen bepalen we de stikstofuitstoot. Daarnaast is de hoeveelheid voertuigen van belang. Bijvoorbeeld hoeveel vrachtauto’s, bestelbusjes en personenauto’s er wekelijks van en naar de projectlocatie rijden.

De gebruiksfase

Voor de stikstofberekening van de projectfase nemen we de standaardwaarden uit de factsheets van AERIUS als uitgangspunt. Daarnaast maken we – net zoals in de bouwfase – een inschatting van de hoeveelheid vervoersbewegingen die wekelijks plaatsvinden. Ook de verbrandingsinstallatie, zoals een cv-installaties nemen we mee. Wel zien we dat veel projecten gasloos zijn, waardoor het project voor dit onderdeel geen stikstof veroorzaakt.

Uitkomst AERIUS-berekening

Nadat de gegevens zijn ingevoerd, berekent AERIUS de stikstofneerslag voor de bouw- en gebruiksfase. Wanneer je project geen stikstofneerslag veroorzaakt, is je project vergunningvrij. Veroorzaakt je project wel stikstofneerslag? Dan beoordelen we of er onderliggende rechten (bijvoorbeeld oudere vergunningen) zijn om de stikstoftoename te bepalen. Is dat het geval? Dan vragen we een Natuurbeschermingswetvergunning aan.

Is er een stikstoftoename? Op het moment dat je een beroep doet op het stikstofregistratiesysteem van de overheid, kan er ook een vergunning worden verleend. Dat doe je door een aanvraag in te dienen.

Een andere mogelijkheid voor het compenseren van de toename, is het toepassen van extern salderen, oftewel het aankopen van stikstof. En wellicht is het mogelijk om reducerende maatregelen te treffen zodat je vooralsnog geen stikstofneerslag veroorzaakt. Dit hangt af van de grootte van het project en de afstand tot Natura 2000-gebieden. 

Meer weten?

Wil je meer weten over de stikstofberekening van bouwprojecten? Neem dan contact op met Ginet Schultz. Zij helpt je graag verder.

Neem contact op met Ginet Ballast-Schultz

Neem contact op met Ginet Ballast-Schultz

Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven