Stikstofproblematiek: provincies publiceren nieuwe beleidsregels

Sector: Agrarisch
Er is nieuws over de stikstofproblematiek. Op 12 december 2019 hebben de provincies namelijk nieuwe beleidsregels over stikstof gepubliceerd. Alleen Friesland heeft nog geen nieuwe regels vastgesteld. Deze provincie wacht op de regels als het gaat om beweiden en bemesten. Wat betekent dit voor jouw situatie?

 

Stikstofproblematiek: aanvraag nieuwe Natuurvergunning

Het is belangrijk om te weten dat de nieuwe beleidsregels over stikstof alleen gelden als je een nieuwe Natuurvergunning aanvraagt. Dus ben je dat van plan? Dan bepaalt de provincie hoeveel ammoniakrechten je nog aan de onderliggende Natuurvergunning kunt ontlenen. Je mag het gedeelte dat je daarvan feitelijk hebt gerealiseerd (gebouwd) daarin meerekenen.

Alleen als je een vergunning hebt voor een bepaalde activiteit en als deze onafgebroken aanwezig is geweest, mag je deze activiteit daadwerkelijk inzetten. Als de activiteit niet meer aanwezig is binnen je bedrijf, mag je deze alleen meerekenen als je geen Natuur- of bouwvergunning nodig hebt om weer met de activiteiten te starten.

Dit heeft met name gevolgen voor stallen die nog niet zijn gebouwd. Je kunt de ammoniak van deze stallen meestal niet meer gebruiken voor een nieuwe aanvraag.

 

 

Een concreet voorbeeld

We kunnen ons voorstellen dat het wat technisch klinkt, daarom geven we je een concreet voorbeeld. Stel je hebt een vergunning voor een stal met 150 melkkoeien. Je hebt de stal gebouwd en je hebt slechts 100 koeien gehouden. De 150 koeien worden dan toch als onderliggende rechten beschouwd. Dat komt omdat je de stal daadwerkelijk gebouwd hebt. Als de stal deels klaar is, dan telt alleen het feitelijk gerealiseerde deel.

Volledige rechten

Heb je de volledige vergunning nog niet gerealiseerd? Dan mag je in een aantal gevallen toch uitgaan van de volledige rechten:

  • Je kunt aantonen dat je stappen hebt gezet om je vergunning te realiseren. Je bent dus gestart met bouwen, bijvoorbeeld om een fundering aan te leggen.
  • Je bent investeringsverplichtingen aangegaan die aantoonbaar onomkeerbaar en significant zijn. Denk aan een aanneemovereenkomst met boetebeding.
  • Je vervangt een emissiearme techniek door een verdergaande emissiearme techniek in je aanvraag (dit mag niet het gevolg zijn van een toename van het aantal dieren).
  • Als je bijdraagt aan projecten van nationaal belang of aan het realiseren van Natura 2000-doelen.

Extern salderen: de beleidsregels

Bedrijven hebben ook de mogelijkheid om stikstofruimte te kopen van een bedrijf dat stopt. Dat noemen we extern salderen. Maar dit mag je pas toepassen op het moment dat de landelijke wetgeving is gewijzigd. Dat zal rond februari 2020 zijn.

Voor extern salderen mag je alleen de ‘feitelijk gerealiseerde capaciteit’ gebruiken, het aantal gebouwde stallen dus. De uitzonderingen zoals genoemd bij intern salderen zijn hierop niet van toepassing. Ammoniak van een bedrijf dat meedoet aan de Stoppersregeling ammoniak en aan de Saneringsregeling varkenshouderij kan niet worden gebruikt voor extern salderen.

Je mag bij extern salderen 70% van de stikstofruimte benutten. De overige 30% komt ten goede aan de natuur. Als je op een bedrijf 700 kg wil kunnen benutten, moet er ergens anders 1.000 kg worden ingetrokken. Bovendien mag de NH3-depositie op Natura 2000-gebieden niet toenemen. Er wordt een 3-jaarstermijn voor het realiseren van de nieuwe situatie in de nieuwe vergunning opgenomen.

Meer weten?

Meer weten over de stikstofproblematiek of ben je van plan om een nieuwe vergunning aan te vragen? Of wil je weten wat je het beste kunt doen in jouw situatie? Neem dan contact op met Robert Kamphuis. Hij helpt je graag verder.

Neem contact op met Robert Kamphuis

Neem contact op met Robert Kamphuis

Directeur | Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven