Stikstofruimte: dit kun je ermee

Sector: Agrarisch

Wat is er mogelijk als je (gedeeltelijk) stikstofruimte over hebt? Waar moet je rekening mee houden als je extra stikstofruimte wilt aankopen? Langzaamaan wordt hierover steeds meer duidelijk.

 

Saneringsregelingen

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) is inmiddels gesloten. Oorspronkelijk was deze regeling alleen gericht op de vermindering van geur. Maar deze levert ook een bijdrage aan de reductie van ammoniak. De regeling is overtekend, maar het kabinet wil het budget verruimen om alle aanvragen te kunnen honoreren. Als de aanvragen aan de voorwaarden voldoen natuurlijk.

Er wordt, naast voor de varkenshouderij, ook een vrijwillige saneringsregeling voorbereid voor andere sectoren. Deze voorbereiding wordt vooral gedaan omdat er onder andere een staatssteun-toets plaats moet vinden. En dat vraagt om de nodige doorlooptijd. Als dit is doorlopen, kan de regeling, indien nodig, snel ingezet worden.

 

 

Extern salderen

Bij extern salderen bestaat het grote risico dat er een ongecontroleerde opkoop van agrarische bedrijven gaat plaatsvinden. En dat heeft grote gevolgen voor de agrarische sector én voor de leefbaarheid van het platteland. Daarom wordt extern salderen onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak.

Daarbij is het belangrijk dat provincies een verzoek tot extern salderen alleen goedkeuren als dit daadwerkelijk past binnen de gebiedsgerichte aanpak. Ze bekijken op dat moment ook of het mogelijk is om de ruimte die vrijkomt door meerdere verzoeken, te combineren. Hiermee kunnen ze zoveel mogelijk ruimte benutten.

Koppeling productierechten

Als de overheid bedrijven uitkoopt, dan komen productierechten als varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten te vervallen. Als het gaat om fosfaatrechten is er wel een uitzondering. Omdat het aantal uitgegeven fosfaatrechten nog steeds hoger is dan het fosfaatplafond, is Nederland verplicht om dat weer in balans te brengen.

Zolang dat nog niet is gebeurd, zullen de fosfaatrechten worden doorgehaald. Op het moment dat het evenwicht is hersteld, krijg je als veehouder de mogelijkheid om de fosfaatrechten ter overname beschikbaar te stellen. Dat doe je aan andere veehouders die emissiearm willen uitbreiden of kringlooplandbouw willen toepassen. Dit systeem moet nog worden uitgewerkt. De grootste vraag hierbij is wel wat de exacte definitie van kringlooplandbouw is.

Bij de verkoop van stikstofruimte tussen private partijen – extern salderen – zal er geen koppeling zijn met productierechten. Deze kun je dus afzonderlijk verkopen.

Tijdelijk stikstofruimte verleasen

Voor tijdelijke activiteiten zoals bouwwerkzaamheden, kan stikstofruimte nodig zijn. Het wordt mogelijk om tijdelijk stikstofruimte te verleasen. Dit kan alleen met de gerealiseerde capaciteit. Bij het verleasen kan de tijdelijke gebruiker 70% van de ruimte benutten. Wanneer de verleaser de stikstofruimte weer in gebruik neemt, kan hij de ruimte weer voor 100% benutten. Zoals benoemd, kan dit alleen bij tijdelijke activiteiten. Stikstofruimte leasen voor een nieuwe stal is niet mogelijk.

Meer weten?

Wil je meer weten over stikstofruimte of het verleasen ervan? Neem contact op met Annewies de Haan. Zij helpt je graag.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Jurist | Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven