Subsidie voor PAS-melders in Overijssel en Gelderland

PAS-meldingen moeten gelegaliseerd worden. Dat is wettelijk verplicht gesteld. Deze moeten dan wel op de juiste wijze zijn ingediend én voldoen aan de legalisatievoorwaarden. Daarom is er een legalisatieprogramma opgezet. Provincie Gelderland en provincie Overijssel willen ondernemers met een PAS-melding helpen. Kom erachter hoe ze dat willen doen.

Hoe zat het ook alweer?

Door de belasting op de natuur is er landelijk gezien nog steeds sprake van een ernstig tekort aan stikstofruimte. De Raad van State heeft op 29 mei 2019 geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mocht worden om vergunningen te verlenen in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb). Door die uitspraak zijn alle PAS-meldingen ongeldig geworden. Dit zorgt – nog steeds – voor veel onduidelijkheid bij ondernemers.

Diverse provincies willen veehouders helpen om de PAS-melding te legaliseren, door ze te stimuleren om te investeren in bewezen maatregelen die stikstofuitstoot verminderen. Dit maakt legalisatie op den duur hopelijk mogelijk.

Provincie Gelderland

De provincie Gelderland stelt subsidie open voor innovatieve stalsystemen die onderdeel uitmaken van bewezen maatregelen die stikstofuitstoot verminderen.

Subsidies voor innovatieve stalsystemen

De subsidies voor innovatieve stalsystemen kun je aanvragen voor de aanschaf én het gebruiksklaar maken van één of meer technieken die stikstofemissie reduceren. Deelnemers aan het PAS-legalisatietraject met een terechte PAS-melding kunnen aanspraak maken op deze subsidie.

Weten wat de overige voorwaarden zijn? En hoe je deze subsidie kunt aanvragen? Ga naar de site van provincie Gelderland. De subsidie kun je aanvragen tot 1 juli 2024.

Provincie Overijssel

Provincie Overijssel introduceert een mogelijkheid om ondernemers te ondersteunen bij het verminderen van stikstofuitstoot. Deze regeling geldt overigens niet alleen voor PAS-melders. Ook andere ondernemers, die hun bedrijf willen verduurzamen, kunnen er gebruik van maken.

Emissiereductieplan

In een handhavingstraject krijgen PAS-melders de gelegenheid om vrijwillig een emissiereductieplan op te stellen. Het emissiereductieplan stelt PAS-melders in staat om de stikstofemissie te verminderen en binnen de emissieruimte van hun referentie te blijven. Het plan kan dienen als onderbouwing om af te zien van handhaving. De oplossing is nog te vroeg voor vergunningverlening, daarvoor is verdere onderbouwing van de gegevens nodig.

Maatregelen in emissiereductieplan

Welke maatregelen kun je nemen in het emissiereductieplan? Het bevorderen van meer weidegang en het reduceren van het eiwitgehalte in het voer bijvoorbeeld. Maar ook het verminderen van het aantal grootvee-eenheden. Er is een subsidieregeling beschikbaar van de provincie Overijssel om ondernemers te ondersteunen bij het opstellen van het plan. Je kunt hier tot 30 november 2024 een aanvraag voor doen.

Handhaving voorkomen

Het beoogde effect van het emissiereductieplan werkt 2 kanten op. PAS-melders in een handhavingstraject kunnen met dit plan binnen hun referentiesituatie komen, waarmee ze daadwerkelijke handhaving kunnen voorkomen. Daarnaast draagt de maatregel bij aan de provinciale stikstofopgave en de bredere verduurzaming van de landbouw.

Bij wie de verantwoordelijkheid ligt voor het initiëren van het emissiereductieplan? Bij de ondernemer zelf. De provincie benadrukt dat dit plan kan helpen in de onderbouwing om handhaving te voorkomen, maar nog geen legalisatie biedt.

Meer weten?

Wil je meer weten over jouw situatie en of de subsidie voor jou een oplossing biedt? Neem dan contact op met Karlijn Waaijman. Zij helpt je graag.

 

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven