Tegemoetkoming kosten legalisatie PAS-melding

Sector: Agrarisch

Heb je een PAS-melding gedaan? Dan krijg je een vergoeding van € 1.600 voor de gemaakte kosten. In dit artikel delen we de laatste stand van zaken.

Vergoeding PAS-melding

De afgelopen periode hebben veel bedrijven hun stukken ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor het legaliseren van de PAS-melding. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de provincies hebben nu bekendgemaakt dat elk bedrijf dat 1 of meerdere PAS-meldingen heeft ingediend een tegemoetkoming van de kosten krijgt van € 1.600. Deze tegemoetkoming is voor de gemaakte (advies)kosten.

Aanvragen tegemoetkoming

Hoe en waar je deze tegemoetkoming kunt aanvragen, is nog niet bekend. Wij hebben het ministerie inmiddels gemeld dat deze tegemoetkoming niet de werkelijk gemaakte kosten dekt. Er zijn verder ook nog geen afspraken gemaakt over de eventuele vergoeding van de te betalen provinciale leges voor de vergunning Wet natuurbescherming.

Zodra er meer bekend is over het aanvragen van de tegemoetkoming en/of de vergoeding van de leges, laten we dat uiteraard weten via onze website.

Let op

Heb je een PAS-melding gedaan, maar heb je je stukken nog niet ingediend en wil je je PAS-melding legaliseren? Dan kun je nog steeds je stukken indienen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de vergoeding voor PAS-melders? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Jurist | Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven