Uitspraken rechtszekerheid positieve weigering zorgen voor meer onzekerheid

Sector: Agrarisch

Op 1 december 2022 heeft de rechtbank Oost-Brabant geoordeeld dat een positieve weigering niet gelijkgesteld kan worden aan een natuurvergunning. Dat staat lijnrecht tegenover een uitspraak van de rechtbank Gelderland op 18 oktober 2022: hier werd juist geoordeeld dat een positieve weigering juridisch evenveel rechten geeft als een natuurvergunning. Deze twee uitspraken laten zien dat er nog veel onduidelijkheid is rondom de positieve weigering. En dat zorgt voor onzekerheid bij ondernemers die intern willen salderen.

  

Positieve weigering

Sinds het afschaffen van de vergunningplicht voor intern salderen in 2021 vroegen veel ondernemers alsnog een vergunning aan om een positieve weigering te krijgen. De rechtbank Oost-Brabant stelde op 1 december echter vast dat zo’n positieve weigering niet gelijkgesteld kan worden met een natuurvergunning. Dit staat lijnrecht tegenover de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 18 oktober 2022. Het verschil zit hem volgens de rechtbank onder andere in het feit dat een natuurvergunning tot een nieuwe referentiesituatie kan leiden. Een positieve weigering doet dit niet.

Geen vergunningplicht, geen vergunning

De rechtbank stelt bovendien dat als er volgens de wet geen vergunningplicht is, het bevoegd gezag geen vergunning mag verlenen en de vergunning moet weigeren. Dat zorgt ervoor dat de rechtsgevolgen van een positieve weigering volgens de rechtbank niet gelijk zijn aan die van een natuurvergunning.

Verder meent de rechtbank dat het besluit van de provincie dat er geen vergunning (de positieve weigering) nodig is, uitgaat van het geldende recht op het moment van het nemen van het besluit, en de  op dat moment geldende Aerius-berekening voor de berekening van stikstofdepositie. Als sprake is van wijzigingen op één van deze punten kan het zijn dat wel/alsnog een natuurvergunning nodig is.

Wel is er een wetswijziging aangekondigd over het instellen van een vergunningplicht voor intern salderen. Dit zou betekenen dat  vanaf 1 januari 2024 intern salderen weer vergunningplichtig wordt.

Belang landelijke duidelijkheid

Deze uitspraak van rechtbank Oost-Brabant laat volgens Karlijn Waaijman, adviseur van De Omgevingsadviseurs, zien hoe belangrijk het is dat er een landelijk geldende uitspraak wordt gedaan door de Raad van State. Nu gelden er in twee aangrenzende provincies andere regels. Dat maakt ondernemen in deze sector nog onzekerder.

Meer weten?

Ben jij van plan om te gaan bouwen op je bedrijf en heb je hulp nodig bij de vergunningaanvraag? Of wil je meer weten over de positieve weigering of over de Aerius-berekening? Onze adviseurs helpen je graag, dus neem gerust contact met ze op.

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven