Update stikstof: welke mogelijkheden zijn er voor jouw bedrijf?

Sector: Agrarisch

De stikstofproblematiek heeft veel stof doen opwaaien. Weet jij welke mogelijkheden er zijn voor jouw bedrijf op dit moment? Eerder schetsten we al wat je kunt doen als je wilt doorboeren, als je je bedrijf wilt uitbreiden of wijzigen, als je wilt krimpen of stoppen of als je nog geen Natuurvergunning hebt. In dit artikel brengen we je op de hoogte van het laatste nieuws rondom stikstof. Dit doen we ook weer aan de hand van de 4 situaties die we eerder beschreven.

 

Doorboeren

Heb je voor jouw bedrijfsactiviteiten een Natuurvergunning? Dan kun je je dieren gewoon houden volgens vergunning. Gaan je dieren ook naar buiten? Of bemest je je land? Dan wil je waarschijnlijk graag weten of dat wel mag zonder vergunning. Daar is nu meer duidelijkheid over.

De overheid wil beweiden en bemesten niet vergunningplichtig maken. Beweiden en bemesten is voor een goede bedrijfsvoering namelijk noodzakelijk. De provincies en het rijk hebben afgesproken dat ze hierop voorlopig niet actief handhaven. Ook wijzen ze handhavingsverzoeken af.

 

 

Bedrijf uitbreiden of wijzigen

Ben je van plan een nieuwe stal te bouwen of een oude jongveestal te herbouwen? Dan is het belangrijk om je vergunningen daarop aan te laten passen. Heb je een Natuurvergunning met voldoende ontwikkelruimte? Dan kun je jouw plannen vergund krijgen op basis van intern salderen. Maar let wel op. De provincies gaan namelijk uit van de feitelijk gerealiseerde capaciteit, oftewel de capaciteit van de gebouwen die ook daadwerkelijk aanwezig zijn.

Het kan zijn dat je ammoniak- of stikstofrechten tekort komt. In dat geval moet je gebruikmaken van extern salderen. Dan koop je extra ammoniakrechten aan van een bedrijf uit de buurt. Extern salderen is op dit moment nog niet mogelijk. Nog voor de zomer zal duidelijk worden op welke manier en op welk moment extern salderen voor veebedrijven wel mogelijk is.

Bij extern salderen moet er een directe samenhang zijn tussen de vergunningaanvraag van de saldo-ontvanger en het intrekken van de vergunning van de saldogever. Voor de saldo-ontvanger geldt na de ammoniaktransactie een realisatietermijn van 3 jaar. Er moet eerst vooroverleg met de provincie plaatsvinden voordat er ammoniak verplaatst kan worden. Zo kunnen provincies een aankoop afwegen in het licht van de gebiedsgerichte aanpak.

Minderen of helemaal stoppen

Ben je als ondernemer van plan om te krimpen of te stoppen? Ook dan zijn er mogelijkheden. Je kunt de ammoniakrechten van jouw bedrijf bijvoorbeeld verkopen of tijdelijk verleasen. De voorwaarden voor verleasen en voor extern salderen zijn nog niet bekend. Er is een kans dat de sloop of herbestemming van een voormalig agrarisch bedrijf als voorwaarde gaat gelden bij extern salderen. De komende maanden wordt hierover meer duidelijk.

De overheid onderzoekt welke mogelijkheden er zijn voor een generieke beëindigingsregeling voor veehouderijen. Ze kijken naar een subsidie voor het definitief sluiten van veehouderij- en productielocaties. Met deze subsidie kan de depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden worden verminderd.

Locaties met de hoogste depositie (neerslag van stikstof en ammoniak) komen als eerste voor een subsidie in aanmerking. Er geldt een ondergrens van depositie als drempelwaarde. De komende tijd wordt er meer duidelijk over deze beëindigingsregeling.

Je hebt geen Natuurvergunning

Er zijn op dit moment nog veel bedrijven zonder Natuurvergunning. Maar praktisch elk bedrijf moet wel over een Natuurvergunning beschikken. Het is dan ook verstandig om te onderzoeken welke rechten er op jouw bedrijfslocatie liggen en of dit voldoende is voor een Natuurvergunning.

Heb jij een PAS-melding gedaan? De minister wil deze meldingen legaliseren. Wanneer de legalisatie plaatsvindt en hoe de meldingen precies gelegaliseerd worden, is nog onduidelijk. Als je bij jou in de buurt ammoniakrechten kunt kopen, onderzoek dan of deze rechten passen op jouw bedrijf. Hierdoor neem je het heft in eigen hand en hoef je niet te wachten op de overheid.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe je op de stikstofsituatie kunt inspelen? Neem contact op met je adviseur! Wij helpen je graag verder.

Neem contact op met Robert Kamphuis

Neem contact op met Robert Kamphuis

Directeur | Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven