Vergunningprocedure: ook zonder zienswijze in beroep, zelfs als niet-belanghebbende

Sector: Bouwen en wonen

De uitgebreide procedure om een vergunning of wijziging/herziening van een bestemmingsplan aan te kunnen vragen, is gewijzigd. Je kunt nu niet alleen in beroep gaan zonder zienswijze ingediend te hebben, je hoeft niet eens belanghebbende meer te zijn. Heb je uitbreidingsplannen? We leggen je in deze blog uit wat de gewijzigde procedure voor jou betekent.

 

Vergunningprocedures

Om een vergunning te krijgen, kun je 2 verschillende trajecten doorlopen. De reguliere procedure en de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Bij de reguliere procedure dien je een aanvraag in, krijg je vervolgens wel of niet een vergunning en hebben mensen daarna de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen en vervolgens in beroep te gaan.

Bij ingewikkelde trajecten (denk aan uitbreidingen óf wijzigingen en herzieningen van een bestemmingsplan) moet je de uniforme openbare voorbereidingsprocedure volgen. Hierbij vraag je een vergunning of wijziging/herziening van een bestemmingsplan aan. Vervolgens komt er een ontwerpvergunning of ontwerpbestemmingsplan die mensen kunnen inzien. Vervolgens kunnen zij een zienswijze indienen. Pas daarna wordt de vergunning wel of niet definitief verleend of het bestemmingsplan wel of niet definitief gewijzigd. Daarna kunnen mensen eventueel nog in (hoger) beroep gaan.

Wat is het voordeel van zo’n uitgebreide procedure? Als je een vergunning nodig hebt of een bestemmingsplan wilt wijzigen, weet je sneller of er mogelijke bezwaren zijn waar je rekening mee kunt houden. Zo kun je problemen met de daadwerkelijke vergunningverlening of wijziging voorkomen. Maar de zaken liggen door een uitspraak van de Raad van State nu anders dan daarvoor.

 

Geen zienswijze ingediend? Wel beroep!

Voorheen mocht je als je geen zienswijze had ingediend, ook geen beroep aantekenen na verlening van de vergunning of wijziging van het bestemmingsplan. Dat mag nu wel. Dat betekent dat als je de aanvraag hebt gedaan, je er niet meer zo makkelijk vanuit kunt gaan dat als er geen zienswijzen binnen zijn gekomen, je daadwerkelijk save bent. Er kan dan namelijk nog steeds beroep worden aangetekend.

Voorheen kon je alvast naar de tekentafel om je uitbreiding vorm te geven, maar nu is dat dus een risico. Gaat er dan namelijk toch nog iemand in beroep? Dan is de kans aanwezig dat je alles weer aan moet passen of dat de vergunning wordt vernietigd.

Zienswijze en beroep door niet-belanghebbenden

Bovendien heeft de Raad van State bepaald dat om in beroep te mogen gaan tegen een besluit dat is voorbereid met de uitgebreide procedure, je geen direct belanghebbende meer hoeft te zijn. Iedereen mag nu dus beroep aantekenen. Doordat er meer mensen in beroep mogen gaan, gaat dit leiden tot meer inhoudelijke procedures. Over elk ingediend beroep moet namelijk een inhoudelijk oordeel volgen.

Wel is de kans reëel dat de gronden voor de beroepen van niet-belanghebbenden stranden op relativiteit. Het beroep moet namelijk de belangen beschermen of in ieder geval niet schenden van degene die het beroep doet. Als de betreffende persoon geen belang heeft bij bijvoorbeeld een uitbreidingsproject, is de kans groot dat deze uitbreiding zijn belangen niet schendt. Maar helaas zal dit de procedure niet versnellen.

En nu?

Wil je uitbreiden? Of wil je andere aanpassingen aan je perceel of gebouwen doen? Houd dan in ieder geval rekening met langere procedures.

Regels veranderen voortdurend. Volgende week kan er zomaar wéér een aanpassing zijn die invloed heeft op je bedrijfsvoering. Wij volgen de veranderingen in de wet- en regelgeving op de voet en informeren je daarover. Zo weet je altijd waar je staat en kun je op tijd actie ondernemen.

Meer weten?

Wil je weten wat de aangepaste procedure betekent voor jouw vergunningaanvraag? Of wil je brainstormen over jouw uitbreidingsplannen en wat er mogelijk is? Neem contact op met Kristel Weren. Zij helpt je graag verder.

Neem contact op met Kristel Weren

Neem contact op met Kristel Weren

Jurist | Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven