Vergunningverlening voor luchtwassers toch mogelijk?

Het CBS en de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) hebben diverse rapporten naar buiten gebracht over dat (gecombineerde) luchtwassers minder effectief zijn dan gedacht. Toch heeft de Raad van State onlangs een uitspraak gedaan over de toepassing van een chemische luchtwasser op een pluimveebedrijf. Wat betekent dat voor de vergunningverlening van dit soort systemen? Is het toch mogelijk om een vergunning voor een luchtwasser te krijgen?

Werkingsprincipe niet onderzocht

De Raad van State geeft in het geval van het pluimveebedrijf toestemming om de betreffende chemische luchtwasser in gebruik te nemen. Volgens de Raad van State is namelijk niet aangetoond dat (chemische) luchtwassers minder ammoniak reduceren dan in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) wordt gesteld. Het werkingsprincipe van de luchtwasser is namelijk niet onderzocht. Milieuorganisaties hebben daarmee niet kunnen bewijzen dat de luchtwasser meer ammoniak uitstoot dan de genoemde Rav-emissiefactor.

Vergelijkbare luchtwassystemen

Er zijn nog meer luchtwassystemen die – net als dit specifieke systeem – niet nader zijn onderzocht. Geen van de door CBS en CDM onderzochte pluimvee-, rundvee- of varkensstallen had namelijk een chemisch, biologisch of gecombineerd luchtwassysteem staan. En dat is hoopvol voor andere ondernemers met een luchtwasser.

Vergunning is mogelijk!

Heb je een luchtwassysteem op jouw bedrijf? Dan is deze uitspraak mogelijk goed nieuws. Want, zolang er geen aanvullende onderzoeken of rapportages komen die vergelijkbare luchtwassystemen beoordelen, kunnen vergunningen voor dit soort systemen gewoon worden verleend.

Meer weten?

Heb je een luchtwasser en wil je daar graag een vergunning voor aanvragen? Laat ons je helpen. Wij bekijken of jouw luchtwassysteem wel of niet is onderzocht en nemen het vergunningsproces dat daaruit volgt graag voor je uit handen. Neem contact op met Annewies, zij helpt je graag.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven