Verordening natuurbescherming Noord-Brabant: wat staat je te doen?

Sector: Agrarisch

Onderneem je in het buitengebied van de provincie Noord-Brabant? Dan moet je vóór 1 april 2020 een aantal zaken regelen om te voldoen aan de regels uit de Verordening natuurbescherming. Onderneem dus snel actie. In dit artikel deel ik de belangrijkste aandachtspunten.

 

Consequenties voor de veehouderij

Heb je een veehouderij? Dan heb je te maken met uitstoot van stikstof in de vorm van ammoniak. De provincie heeft daarom bepaald dat veehouders de best beschikbare stallentechnieken moeten toepassen wanneer ze hun stallen uitbreiden of renoveren. Daarnaast moeten vanaf 2020 alle verouderde stalsystemen zijn voorzien van de best beschikbare staltechniek. De provincie heeft een lijst opgesteld met systemen die voldoen aan de norm ‘de best beschikbare staltechniek’.

Wat betekent dit?

Je mag vanaf 1 januari 2020 dus geen oudere huisvestingssystemen meer toepassen in individuele stallen. Vóór 1 januari 2020 moet elk huisvestingssysteem in een dierenverblijf zijn vervangen door een emissiearm stalsysteem.

Wanneer heb je een verouderd stalsysteem?

  • Bij rundvee is een verouderd stalsysteem een stalsysteem dat is gerealiseerd op grond van een omgevingsvergunning, activiteit milieu of een melding Activiteitenbesluit welke langer dan 20 jaar geleden onherroepelijk is geworden respectievelijk langer dan 20 jaar geleden is ingediend.
  • Bij overige diercategorieën is sprake van een verouderd stalsysteem wanneer de omgevingsvergunning, activiteit milieu of een melding Activiteitenbesluit voor het huisvestingssysteem 15 jaar geleden onherroepelijk is geworden respectievelijk langer dan 15 jaar gelden is ingediend.

Hierbij geldt de ‘eerste’ vergunning/melding waarop het huisvestingssysteem mocht worden toegepast. Renovaties nadien veranderen dit niet.

Escape tot 1 januari 2022

Je kunt de verplichte aanpassing van het huisvestingssysteem uitstellen tot 1 januari 2022 als je voor het nieuwe huisvestingssysteem uiterlijk op 1 januari 2020 een ontvankelijke en vergunbare aanvraag indient voor een omgevingsvergunning (onderdeel milieu) of een melding Activiteitenbesluit.

Deze uitzondering geldt niet als je hebt deelgenomen aan de Stoppersregeling, gebaseerd op het Actieplan ammoniak. Je moet dan vóór 1 januari 2020 stoppen of per 1 januari 2020 je bedrijf hebben aangepast aan het Besluit emissiearme huisvesting.

Wat staat je te doen?

Vóór 1 april 2020 moet je een aanvraag/melding (voorzien van vormvrije mer-beoordeling) indienen als je een stal hebt waarvoor:

  • 20 jaar geleden een vergunning is verleend/melding is gedaan voor een huisvestingssysteem voor de diercategorie vallend onder rundvee
  • 15 jaar geleden een vergunning is verleend/melding is gedaan voor een huisvestingssysteem voor een andere diercategorie en die niet voorzien is van een best beschikbare staltechnieksysteem.

Advies of vergunningaanvraag nodig?

Wil je advies over jouw specifieke situatie? Of wil je een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met Kristel Weren. Zij helpt je graag verder.

Neem contact op met Kristel Weren

Neem contact op met Kristel Weren

Jurist | Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven