Wat betekent het gewijzigd Besluit Milieueffectrapportage voor jou?

Sector: Agrarisch

Het Besluit Milieueffectrapportage (m.e.r.) is sinds 7 juli 2017 aangepast. Deze aanpassing heeft invloed op lopende en nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning. Ook bedrijven die onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, ondervinden hier de gevolgen van. Ik deel een aantal aandachtspunten met je.

 

Langer proces

Als aanvrager moet je sinds de wijziging standaard een m.e.r.-beoordelingsnotitie indienen voordat je een omgevingsvergunning kunt aanvragen. Binnen 6 weken krijg je reactie van de gemeente. Vervolgens duurt de omgevingsvergunningprocedure 14 tot 26 weken.

Omdat er nu dus ook een beoordelingsnotitie aan is toegevoegd, duurt dit proces 6 weken langer dan voorheen. Overigens geldt dit niet alleen voor nieuwe aanvragen, maar zal ook voor lopende aanvragen eerst een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling worden geëist.

 

 

Wanneer dien je een beoordelingsnotitie in?

In de tabel hieronder kun je zien wanneer er een beoordelingsnotitie moet worden ingediend (kolom ‘D lijst’ en kolom ‘m.e.r. OBM lijst’). Het valt op dat een m.e.r.-beoordeling altijd moet worden opgesteld voor wijzigingen waarvoor een omgevingsvergunning vereist is. Als je bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor ‘bouw’ aanvraagt, komt er ook een beoordelingsnotitie om de hoek kijken. Er geldt geen ondergrens voor rundvee.

Tabel dieraantallen m.e.r.-grenzen

Diercategorie RAV code m.e.r. OBM lijst D lijst C lijst
  Vormvrije MER bij meer dan MER beoordelings-plichtig bij meer dan: MER plichtig bij meer dan:  
Melkkoeien A1, A2 0 200
Vrouwelijk jongvee tot 2 jr A3 0 340
Melkkoeien + jongvee A1,A2,A3 0 340
Vleesrunderen A4 t/m A7 50 1.200  
         
Zeugen (incl. opfok) D.1.2, D.1.3, D.3 50 750 900
Vleesvarkens D.3 50 2.000 3.000
Gespeende biggen D1.1 500 3.750
         
Leghennen (incl. opfok) E.1 en E.2 40.000
Vleeskuikens E.3, E.4, E.5 85.000
Pluimvee E,F,G,J 2.500 40.000  
Struisvogels L.1, L.2, L.3 0 1.000  
         
Schapen B.1 2.000  
Geiten C.1, C.2, C.3 2.000  
Schapen+geiten B.1, C.1,C.2,C.3 50    
Paarden (excl. opfok) K.1 50 100  
Pony’s (excl. opfok) K.3 50 100  
         
Pelsdieren (fokteven) H.1 t/m H.3 0 5.000  
Konijnen voedsters I.1 0 1.000  
Konijnen vlees en opfok I.2 0 6.000  

Bron: Besluit Milieueffectrapportage en art. 2.2a lid 1 onder c-i Bor

 

 

Neem contact op met Robert Kamphuis

Neem contact op met Robert Kamphuis

Directeur | Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven