Zijn stalbranden erger dan woningbranden?

Sector: Agrarisch

Zijn stalbranden erger dan woningbranden? Nee natuurlijk niet, zul je zeggen. Toch zijn op social media de commentaren bij stalbranden niet mals. Het lijkt soms of dieren zwaarder tellen dan mensen. Dat is natuurlijk niet zo, maar de maatschappelijke impact van stalbranden is erg groot.

 

Brandveiligheid

Brandveiligheid is van groot belang voor woningen, maar zeker ook voor stallen. Omdat toekomstige stallen steeds groter worden, is het effect van een stalbrand steeds groter.

 

 

Groot drama

Daarom is op verzoek van de overheid de regelgeving rondom de brandveiligheid bij stallen verder aangescherpt. Overigens vraagt de agrarische sector zelf ook om strengere regelgeving omtrent brandveiligheid. Het machteloos moeten toezien hoe je dieren omkomen tijdens een brand is namelijk een drama voor alle betrokkenen en niet in de laatste plaats voor de veehouder.

Actieplan

De brandveiligheid van nieuwe stallen is de laatste jaren aanzienlijk verbeterd. Het nieuwe Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 richt zich daarom met name op bestaande stallen. Inmiddels is een eerste stap gezet om bestaande stallen brandveiliger te maken. De varkens-, pluimvee- en kalversector hebben elektrakeuringen opgenomen in hun ketenkwaliteitssystemen.

Dat betekent dat voor het overgrote deel van deze bedrijven een periodieke elektrakeuring verplicht is. Daarnaast zijn de overheid en het bedrijfsleven aan het onderzoeken of het mogelijk is om aan bestaande stallen wettelijke brandveiligheidseisen te stellen.

Aandachtpunten voor de veehouder

Je kunt nog zoveel regels bedenken, maar ze moeten wel worden nageleefd. Een belangrijk onderdeel daarbij is de materiaalkeuze in stallen. Vooral isolatiematerialen en kunststofwanden zijn berucht om de brandbaarheid. Het is verplicht om onbrandbare varianten toe te passen. Deze worden ook voorgeschreven in de omgevingsvergunning bouw en zijn opgenomen in de bouwkundige bestekken.

Bij een aanbesteding van stallen is het voor de aannemer echter van belang om tegen een lage prijs in te schrijven. Het is daarom verleidelijk om tijdens de realisatie van de stal goedkopere en dus vaak brandgevaarlijkere materialen te gebruiken dan zijn voorgeschreven. Daarom is het belangrijk dat je als veehouder of dat je bouwbegeleider goed toezicht houdt op het gebruik van de voorgeschreven, brandveilige materialen.

Controle van brandblusmaterialen  

Voor bluswatervoorzieningen gelden wettelijke eisen. Deze zijn echter beperkt. Ga daarom eens in overleg met de afdeling preventie van de brandweer om te bepalen of er mogelijkheden zijn om de bluswatervoorziening in jouw buurt te verbeteren. Denk daarbij aan eigen waterputten, open water (vijver of sloot), of een waterbassin. En als je dan toch in gesprek bent met de brandweer, bekijk dan ook eens de opstelmogelijkheden van blusvoertuigen.

Samen verantwoordelijk

‘Dit wil ik nooit meer meemaken en ik zal er alles aan doen om weer een brand te voorkomen.’ Dat vertelde een veehouder me die ooit een stalbrand heeft meegemaakt.

Stalbranden hebben een grote impact op alle betrokkenen. Er zijn wettelijke regels om het aantal stalbranden omlaag te brengen, maar er zijn ook eenvoudige aandachtspunten die kunnen helpen om het brandrisico te verkleinen. Laten we samen de verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat de kansen op een stalbrand dalen.

Stalbrand voorkomen

Wil je meer weten over wat je kunt doen om stalbranden te voorkomen? Neem dan contact met mij op.

Scroll naar boven