Omgevingsvergunning bouw

Bouwen in het buitengebied? Vraag een Omgevingsvergunning bouw aan.

Waarom een Omgevingsvergunning bouw?

Een nieuwe opslagloods of stal bouwen of een leegstaande stal verbouwen tot werkplaats: het buitengebied is er de ideale plek voor. Ben je van plan hier te bouwen? Dan heb je een bouwvergunning nodig. Een Omgevingsvergunning bouw om precies te zijn.

Diverse aspecten toetsen

Het aanvragen van een Omgevingsvergunning bouw behelst meer dan je denkt. Je krijgt te maken met meer aspecten dan puur en alleen bouw. Natuurlijk moeten de bouwtekeningen en de constructieberekeningen kloppen. Je moet voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het omgevingsplan van jouw gemeente.

Is jouw bouwplan in overeenstemming met milieu- en omgevingsaspecten? Het kan zijn dat je voor jouw plannen geen omgevingsvergunning milieu verleend krijgt. Het is dan ook belangrijk dat je dit toetst voordat je de omgevingsvergunning bouw indient.

Er is in de Omgevingswet een stelsel van kwaliteitsborging opgenomen. Dit verandert het toezicht op de bouwkwaliteit. Het kan zijn dat je alleen een vergunning voor de ruimtelijke beoordeling van jouw bouwplan moet aanvragen en een onafhankelijke kwaliteitsborger de technische beoordeling moet laten doen. Bij grote projecten blijft de gemeente zowel de ruimtelijke als de technische beoordeling doen.

Stikstofuitstoot berekenen

Stoot jouw bedrijf of project stikstof uit? En hoeveel dan? Door een stikstofberekening te maken, kunnen we dat voor je toetsen. Misschien blijkt daaruit dat je ook een Omgevingsvergunning Natura 2000-activiteit nodig hebt.

Niet alleen de gebruiksfase van de nieuwe situatie is hierbij van belang. Ook de bouwfase kan een negatief effect hebben op de natuur. Daarom lever je ook altijd een stikstofberekening van de bouwfase mee, waarbij je rekening houdt met bijvoorbeeld vervoersbewegingen van bouwkranen en werktuigen. Zo toon je aan hoeveel stikstof je met alle activiteiten op jouw bedrijf daadwerkelijk uitstoot.

Complete aanvraag

Wat is het meest belangrijk bij het aanvragen van een Omgevingsvergunning bouw? Dat onderaan de streep alle aspecten kloppen en je niets over het hoofd hebt gezien. Daar ligt onze kracht. De Omgevingsadviseurs toetst jouw aanvraag op alle benodigde onderdelen en zorgt zo dat deze compleet de deur uitgaat.

 

 

Omgevingsvergunning bouw aanvragen?

Meer weten over bouwvergunningen?

Meer weten over bouwvergunningen?

Wil jij een Omgevingsvergunning bouw aanvragen? Dan is het belangrijk dat deze compleet is. Wat voor effect heeft jouw bouwproject bijvoorbeeld op de omgeving, omliggende natuurgebieden en past het binnen het omgevingsplan? Wij nemen alle aspecten onder de loep. Jeroen Kamphuis adviseert je graag!

Project Verbeek

2 nieuwe stallen voor pluimveebedrijf

Vanwege stalbranden wilde de pluimveehouder graag op korte termijn 2 nieuwe stallen bouwen.

Onze werkwijze

Jouw vraagstuk vormt de basis van onze aanpak. Op basis daarvan zetten we de expertises in die nodig zijn om jouw doel te behalen. In elke fase van het proces staan we voor je klaar om je te ondersteunen.

Scroll naar boven