‘Zij zoeken mijn mogelijkheden uit, zodat ik keuzes kan maken’

Al sinds de start van het vleeskalverbedrijf in 1991 schakelt familie Dekker haar vaste adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu in voor begeleiding bij allerlei milieuvraagstukken. ‘Het zijn vaak lastige trajecten. Elke keer als wij wilden uitbreiden, hebben we daarom de adviseurs erbij betrokken. Dat verloopt naar alle tevredenheid’, vertelt Jan Dekker.

 

Berekeningen voor dierenaantallen

Momenteel heeft Jan 3 stallen op zijn erf. Om een goede toekomst tegemoet te gaan, gaat hij 1 stal slopen en op die plek een nieuwe stal bouwen. ‘We willen onze locatie zo breed mogelijk benutten. Daarom hebben we De Omgevingsadviseurs gevraagd om onze mogelijkheden in kaart te brengen. Je hebt zelf de kennis en kunde niet om de berekeningen daarvoor te maken, dus daar heb je een specialist bij nodig.’

Als je wilt uitbreiden in het buitengebied, zijn er diverse zaken die in beeld moeten worden gebracht. ‘Omdat je buren hebt, moet je bijvoorbeeld rekening houden met de geur. Karlijn heeft daarom specifieke geurberekeningen gemaakt om te bepalen hoeveel dieren we kunnen houden. Dat geeft een helder overzicht en ik ben tevreden met de uitkomsten.’

 

 

Aankoop tweede locatie

Met oog op de toekomst heeft de familie onlangs ook een nieuwe locatie aangekocht. De Omgevingsadviseurs heeft voor die beslissing een locatiescan uitgevoerd. ‘Ik heb de luxe dat 2 van mijn 3 zoons het bedrijf gaan opvolgen. Zodoende kwam een nieuwe locatie ter sprake. Toen we deze op het oog hadden, hebben we Karlijn gevraagd of zij wilde uitzoeken welke mogelijkheden we daar hebben. Zij heeft alles voor ons in kaart gebracht. Toen duidelijk werd dat het kansen bood, hebben we de locatie gekocht en heeft zij de vergunningsaanvraag verder uitgewerkt en ingediend.’

 

 

Keuzes maken

Inmiddels wacht Jan op het antwoord of zijn vergunningen worden verleend. ‘Die processen duren lang en dat is best frustrerend. Maar je weet dat het nodig is. En dat je dus ook adviseurs nodig hebt om je mogelijkheden helder in kaart te krijgen. Bij De Omgevingsadviseurs zoeken ze voor mij uit wat ik kan, zodat ik daar vervolgens mijn keuzes op kan baseren. Bovendien attenderen ze mij ook op veranderende wetgeving die voor mijn bedrijf van belang is. Zo blijven we steeds goed contact houden.’

Meer weten?

Wil je ook weten wat de uitbreidingsmogelijkheden zijn voor jouw locatie? Of meer weten over dit project? Neem voor informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op met Karlijn Waaijman.

Kalverhouderij Dekker

Naam
Familie Dekker

Plaats
Hoge Hexel

Project
Uitbreiding bedrijf en aankoop nieuwe locatie

Expertises
Locatiescan
Vergunningen

Scroll naar boven