Meer koeien houden om toekomstgericht te kunnen ondernemen

Hans Brink runt samen met zijn dochter en schoonzoon een melkveehouderij in Vriezenveen. Hij wilde van zo’n 70 koeien doorgroeien naar 120 koeien. De Omgevingsadviseurs begeleidde het vergunningsproces voor de uitbreiding van de ligboxenstal en melkstal.

De vraag van de opdrachtgever

Vergunningprocedures zijn voor veel boerenbedrijven een behoorlijke uitdaging. Zo ook voor Maatschap Brink en Piel. Dat ze de melkveehouderij wilden uitbreiden en moderniseren, was duidelijk. Maar hoe dat precies qua wet- en regelgeving zit en welke vergunningen je nodig hebt, dat was wat abstracter.

We werden ingeschakeld om dit proces te begeleiden en de stappen te zetten die nodig waren om de stallen uit te mogen breiden.

Ingezette expertises door de omgevingsadviseurs

Advies intern salderen en vergunningen aanvragen

Als je meer koeien wil houden op je locatie, heb je daar toestemming voor nodig. Een van de eerste dingen die we de onderneming adviseerden was om intern te salderen vanuit de huidige Wnb-vergunning, nog voordat de regels omtrent het PAS zouden
wijzigen. Hierdoor verliep de vergunningsprocedure een stuk makkelijker.

Uiteindelijk is de bestaande melkveestal gerenoveerd en omgebouwd voor het houden van jongvee, droge koeien en een wachtruimte. Daarnaast is er een nieuwe ligboxenstal gebouwd.

Om alles rond te kunnen maken, dienden we onderstaande vergunningaanvragen in:

    • Vergunning Wet natuurbescherming (provincie)
    • Melding Activiteitenbesluit (gemeente)
    • Omgevingsvergunning onderdeel Bouw
    • Sloopmelding
Klantverhaal

‘We konden nog net uitbreiden naar 120 koeien’

‘Om onze plannen waar te kunnen maken, moesten we goed weten welke mogelijkheden er zijn op het gebied van vergunningen.’

Het resultaat

Kunnen uitbreiden

Door de verleende vergunningen en het advies om intern te salderen kon de onderneming nog net op tijd uitbreiden naar 120 koeien. Een mooie stap!

Meer weten?

Wil je weten welke vergunning je nodig hebt of heb je hulp nodig bij een vergunningaanvraag? Neem contact op met Karlijn Waaijman. Ze vertelt je er graag meer over.

Scroll naar boven