Bedrijfsbeëindiging: wat nu?

Sector: Agrarisch
De agrarische sector verandert. Eén van de veranderingen is de afname van het aantal agrarische bedrijven. Er zijn verschillende redenen voor bedrijfsbeëindiging. In veel gevallen is er geen bedrijfsopvolging. Ook stoppen bedrijven ten gunste van de natuur. Dit zal de komende tijd vaker voorkomen nu bekend is geworden dat de ‘Landelijke beëindigingsregeling veehouderij’ opengaat. Bedrijfsbeëindiging brengt nieuwe kansen met zich mee. Hieronder lichten we er een aantal toe.

 

Compensatiewoning

Door gebruik te maken van een Ruimte voor Ruimte-regeling, zoals Rood voor Rood, kun je een extra bouwkavel voor een woning realiseren. In ruil voor zo’n extra bouwkavel moet je alle stallen, schuren en opslagen slopen en/of verwijderen. Daarnaast moet je het erf landschappelijk inpassen. De sloop- en inrichtingskosten kun je bekostigen met de opbrengst van de extra bouwkavel. Vooral nu de woningmarkt oververhit is, is het realiseren van een extra bouwkavel erg aantrekkelijk.

Elke gemeente kent haar eigen Ruimte voor Ruimte-regeling. In de meeste gevallen moet je de compensatiewoning op het bestaande erf bouwen. Ook zijn er gemeenten waarbij het bouwrecht vrij verplaatsbaar is en het mag landen op een willekeurige locatie binnen de gemeente.

 

 

Camping beginnen of streekproducten verkopen?

Naast slopen kun je bedrijfsgebouwen ook inzetten voor een nieuwe functie. De gebouwen zijn een prachtig hulpmiddel bij het veranderen van de activiteiten op je erf.

Je kunt de oude deel misschien wel verbouwen als kamer voor een bed & breakfast en misschien kan dat schapenstalletje wel dienstdoen als atelier. In de verbouwde werktuigenberging kunnen campinggasten gebruikmaken van de nieuwe douches en in de oude melkkamer kunnen zij streekproducten kopen. In veel gevallen biedt het bestemmingsplan mogelijkheden voor een functieverandering. Bepaal welke activiteiten bij jou passen en zet die eerste stap.

Stikstofrechten

Bij bedrijfsbeëindiging is het ook van belang om na te gaan of er nog ammoniakrechten op het bedrijf rusten. Het is aan te raden om dit op tijd te onderzoeken, omdat je deze ammoniakrechten kunt verhandelen. Voor het verhandelen van ammoniakrechten is het van belang dat alle bedrijfsgebouwen nog aanwezig zijn. Zijn de gebouwen al gesloopt? Dan kun je de rechten niet meer verplaatsen en ben je ze kwijt.

Locatiescan

Bij De Omgevingsadviseurs kunnen we uitzoeken welke kansen er zijn voor jouw bedrijf. Aan de hand van een quickscan of locatiescan bepalen we de mogelijkheden qua functies en bestemmingen, maar ook of en hoeveel ammoniakrechten er op jouw bedrijf rusten.

Meer weten?

Benieuwd welke mogelijkheden jij hebt als het gaat om bedrijfsbeëindiging? Neem contact op met Karlijn Waaijman.

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven