Geurreductienorm gecombineerde luchtwassers gaat omlaag

Sector: Agrarisch

Gecombineerde luchtwassers reduceren 40 tot 50 procent van de geur in plaats van de beloofde 70 tot 85 procent. Wageningen University & Research (WUR) heeft dit onderzocht. Naar aanleiding van de conclusies in het rapport gaat Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, aanpassingen doorvoeren in het geurbeleid voor de veehouderij.

Geurreductienorm omlaag

Biologische en chemische luchtwassers halen wel de geurreductienorm blijkt uit hetzelfde onderzoek. Van Veldhoven heeft dan ook besloten om de geurreductienorm van gecombineerde wassers in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) te verlagen. Het wordt zoveel mogelijk gelijk gesteld aan de norm van de enkelvoudige luchtwassers. De rekennorm voor combi-luchtwassers ligt volgens haar namelijk veel hoger dan de daadwerkelijke geurreductie. Combi-luchtwassers presterenvergelijkbaar met enkelvoudige luchtwassers.

 

 

Wat betekent dit voor bestaande bedrijven?

Ben je veehouder en heb je een gecombineerde luchtwasser? Dan verandert er in principe niets. Als je tenminste geen aanpassingen doet aan je bedrijf of als je geen vervangingsinvestering doet waarbij de geurbelasting en het aantal dieren toeneemt. Je hebt deze investering immers gedaan omdat je een vergunning hebt verkregen.

Ook als je een melding hebt in het kader van het Activiteitenbesluit verandert er in principe niets. 

Wat betekent dit voor nieuwe bedrijven?

Als je een nieuw bedrijf begint of als je je bedrijf wilt uitbreiden, dien je wel met de lagere geurreductiepercentages te rekenen. Volgens de staatssecretaris komen deze bedrijven niet op slot te zitten, maar ze zullen wel eerder boven de geurnorm komen.

Als je vanwege aanpassingen aan je bedrijf een nieuwe vergunning moet aanvragen, heb je een minder grote keuze in luchtwassers. Chemische luchtwassers reduceren meer ammoniak en biologische luchtwassers reduceren meer geur. Afhankelijk van de situatie kies je dus welke luchtwasser het beste bij je bedrijf past.

Hogere geurbelasting voor omwonenden

Voor omwonenden kan het dus betekenen dat de aanpassing van de Rgv tot een (verdere) overschrijding van de geurnormen kan leiden. De staatssecretaris wil daarom snel in gesprek met gemeenten en provincies om te bepalen hoe er moet worden omgegaan met deze hogere geurbelasting. Technieken moeten volgens haar worden geoptimaliseerd en alternatieven gestimuleerd.

Ze wil ook overleggen hoe de werking van combi-luchtwassers beter gecontroleerd en gehandhaafd kan worden. Daarvoor zal een commissie in het leven worden geroepen die komende zomer gaat onderzoeken wat er op korte termijn gedaan kan worden voor omwonenden van gebieden waarin de geurnorm wordt overschreden. 

Mogelijke oorzaken

Waarom gecombineerde luchtwassers minder ammoniak en geur verwijderen dan de geldende normen, is nog niet duidelijk. Het ontwerp van de luchtwasser, onvoldoende procesbewaking en -sturing en onderhoud dat niet wordt uitgevoerd, worden gezien als mogelijke oorzaken. Bovendien is de manier waarop de apparaten worden getest een belangrijke oorzaak. De reductiepercentages waarmee wordt gewerkt, zijn namelijk gebaseerd op metingen in Duitse laboratoria. Die Duitse metingen zijn heel anders dan Nederlandse metingen, ondanks dat er een Europees protocol voor geurmeting bestaat. Eén van de conclusies is daarom dat dit protocol moet worden verbeterd.

Heb je vragen over de geurreductienorm?

Wil je meer informatie over de geurreductienorm of over de keuze voor een (combi-) luchtwasser? Neem dan contact met mij op.

Neem contact op met Albert Albers

Neem contact op met Albert Albers

Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven