Informatieplicht energiebesparing 2023: wat houdt dit in?

Sector: Agrarisch
Heeft jouw bedrijf een energiebesparingsplicht? Dan moet je voor 1 december 2023 (weer) je gegevens indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Verder wordt de informatieplicht in vergelijking met 2019 iets aangepast. Wat betekent dit voor jou? Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten.

 

Hoe zat het ook alweer met de informatieplicht?

Verbruikt je bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar (exclusief privéverbruik)? Dan moet je vóór 1 december 2023 aangeven welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen. Vervolgens moet je elke 4 jaar opnieuw deze informatie melden.

 De overheid heeft de informatieplicht ingesteld om beter zicht te krijgen op de gerealiseerde energiebesparing van bedrijven. De overheid kan hierdoor dus beter sturen op handhaving, maar het is ook de verwachting dat het jou als ondernemer aanmoedigt om energiebesparende maatregelen toe te passen.

In 2019 was de eerste ronde waarin bedrijven het formulier informatieplicht konden invullen en indienen bij de RVO. Nu, 4 jaar later, gaat de tweede ronde van start om opnieuw de gegevens van jouw bedrijf door te geven. Ook is het mogelijk dat je in 2019 nog niet verplicht was om de informatie over energiebesparing door te geven, maar nu wel.

Wijzigingen informatieplicht energiebesparing

Per 1 juli 2023 wordt de energiebesparingsplicht ten opzichte van 2019 iets aangepast. Dit zijn de wijzigingen op een rijtje:

  • Naast energiebesparende maatregelen worden maatregelen voor de productie van hernieuwbare energie en voor het overstappen van een energiedrager verplicht, mits de maatregelen COreduceren en een terugverdientijd van 5 jaar of minder hebben.
  • Het aantal maatregelen op de Erkende maatregelenlijst wordt uitgebreid
  • Vergunningplichtige bedrijven, glastuinbouwbedrijven en bedrijven die deelnemen aan het Europees emissiehandelssysteem komen ook onder de aangepaste energiebesparingsplicht te vallen.
  • Er wordt een verplichting tot het uitvoeren van een onderzoek naar procesmaatregelen ingevoerd voor bedrijfslocaties met een energieverbruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m³ aardgas (equivalent). Dit onderzoek leidt tot een uitvoeringsplan.

Uitgezonderde bedrijven

Goed om te melden is dat er een paar uitzonderingen gelden. Zo zijn deze bedrijven uitgesloten van de informatieplicht:

  • Type C-bedrijven: (veehouderij)bedrijven die een omgevingsvergunning milieu moeten hebben
  • Bedrijven in de glastuinbouw die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem
  • Deelnemers aan het Convenant Meerjarenafspraak energie-efficiënte (MJA3)

Melding informatieplicht doorgeven

Heb je wel een informatieplicht? Dan moet je je energiehuishouding in kaart brengen en bij de RVO melden welke energiebesparende maatregelen je tot nu toe hebt genomen. Doe dit dus voor 1 december 2023. Vergeet je het? Dan kun je een dwangsom opgelegd krijgen, dus zet de deadline in je agenda!

Meer weten?

Wil je weten of jouw bedrijf aan de informatieplicht moet voldoen? We kijken het graag voor je na. Neem contact op met Femke voor meer informatie.

Scroll naar boven