Is de afstandsgrens van 25 kilometer juridisch houdbaar?

Sector: Agrarisch
Binnen het stikstofrekenprogramma Aerius is een afstandsgrens van 25 kilometer ingevoerd. Dat betekent dat alleen de effecten van stikstof tot maximaal 25 kilometer afstand worden berekend. Maar is dit juridisch houdbaar? Of zorgt deze grens alleen maar voor meer problemen?

 

Afstandsgrens van 25 kilometer

Hoe zit het precies? Sinds 20 januari 2022 worden de stikstofberekeningen afgekapt op 25 kilometer. De afkapgrens moet ervoor zorgen dat de vastgelopen vergunningverlening voor bouw- en infraprojecten weer op gang komt. De grens is ingevoerd nadat het kabinet in de zomer van 2021 heeft besloten dat bij een vergunningverlening een maximale rekenafstand van 25 kilometer kan worden gehanteerd.

 

 

Juridisch risico

Wij hebben echter twijfels bij de juridische houdbaarheid van de 25 kilometergrens. Door deze grens worden beschermde gebieden die buiten 25 kilometer van een bron/project liggen namelijk buiten beschouwing gelaten. Dit is opvallend, vooral omdat we weten dat stikstof ook na 25 kilometer vanaf een bron nog neerslaat.

Bovendien verplicht de Wet natuurbescherming ons om álle effecten van een project in beeld te brengen, ongeacht de afstand. In die wet staat dat een project geen enkel negatieve effecten mag hebben op een natuurgebied. De overheid neemt hiermee dus een groot juridisch risico.

Vervolg afstandsgrens

Wat nu? Er is al aangekondigd dat de genoemde kilometergrens bij de rechter wordt aangevochten. In het verleden hebben wij vaker meegemaakt dat er een streep werd gezet door wetgeving die niet voldeed van Brusselse regels. Het lijkt er dus op dat het niet afwachten is óf afstandsgrens van 25 kilometer komt te vervallen, maar wánneer.

En nu?

De onzekerheid rondom vergunningverlening neemt hierdoor toe. Toch blijft ons advies: Heb jij plannen, pak dan nu door. Dit klinkt misschien tegenstrijdig, maar stil zitten heeft geen zin. Uiteraard is het daarbij belangrijk om de juiste stappen te zetten en dat begint om je eigen situatie goed in kaart te brengen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de regels rondom stikstofuitstoot? Of heb je vragen over een vergunningsprocedure? Neem dan contact op met Karlijn Waaijman, zij helpt je graag.

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven