Staldering van kracht in Noord-Brabant

Sector: Agrarisch
Om de leegstand van agrarische gebouwen aan te pakken heeft de provincie Noord-Brabant sinds november 2017 een aangepast beleid, namelijk staldering. Andere provincies volgen mogelijk met een vergelijkbaar beleid. Wil je uitbreiden als Noord-Brabantse ondernemer? Dan dien je eerst een stalderingsbewijs aan te vragen.

 

Stalderingsbewijs aanvragen

Een stalderingsbewijs kun je aanvragen bij het stalderingsloket van de provincie. Als je dit bewijs in handen hebt, kun je daarna een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente om een nieuwe stal te bouwen.

 

 

Let op: staldering niet altijd mogelijk

Staldering maakt het Brabantse ondernemingen mogelijk om te groeien. Maar dit is alleen mogelijk als je daadwerkelijk extra vierkante meters koopt van stoppende intensieve bedrijven. Alle veehouderijen komen voor staldering in aanmerking, behalve schapen-, melkrundvee- en nertsenhouderijen. Ook paardenhouders kunnen niet van staldering gebruikmaken.

Verschillende stalderingsgebieden in Brabant

In Midden- en Oost-Brabant heeft de provincie 6 stalderingsgebieden bepaald. In deze gebieden moet worden gestaldeerd. Het kleinste gebied omvat 5 gemeenten en het grootste gebied 11. Voor iedere 100 m2 nieuwe stal moet 110 m2 aan stallen worden gesaneerd binnen hetzelfde stalderingsgebied.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Je krijgt niet zomaar een stalderingsbewijs. Je moet eerst voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • De te saneren veehouderij en de locatie die uitgebreid wordt, moeten in hetzelfde stalderingsgebied liggen
  • De te saneren veehouderij moet op het aanvraagmoment reeds zijn gesaneerd
  • Saneren betekent, afhankelijk van de situatie, slopen of er een herbestemming voor vinden
  • Op 17 maart 2017 en 3 jaar daarvoor moet de gesaneerde veehouderij legaal en onafgebroken in gebruik zijn geweest. Stalderen is op deze datum formeel geïntroduceerd
  • Het aantal vierkante meter van de gesaneerde stallen moet minstens 110 procent zijn van het aantal vierkante meter van de uit te breiden oppervlakte
  • Er mag geen gebruik zijn gemaakt van de Ruimte-voor-Ruimte regeling en de Subsidieregeling urgentiegebieden Noord-Brabant bij de gesaneerde veehouderij

Regeling Omgevingskwaliteit

Het is wel een optie om te stalderen en gebruik te maken van de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK).

Aanvragen van een stalderingsbewijs

Je aanvraag bij het stalderingsloket wordt getoetst op een aantal vereisten en voorwaarden. Voldoe je daaraan? Dan ontvang je een voorlopig stalderingsbewijs. Deze ontvang je binnen 8 weken.

Het is de bedoeling dat je binnen 3 maanden met dit bewijs een aanvraag doet voor een omgevingsvergunning. Als je dat niet doet, vervalt het bewijs.

Heb je vragen over stalderen?

Heb je vragen over stalderen en/of wil je een stalderingsbewijs aanvragen? Neem contact met mij op, ik help je graag verder.

Scroll naar boven