Paardenhouderij

Nederland scoort goed op het gebied van paardensport en fokkerij. Wil je je bedrijf doorontwikkelen met het oog op de toekomst? Dan liggen er vooral kansen op het gebied van professionalisering.

Vergunningen

Als ondernemer in de paardenhouderij heb je te maken met regels op het gebied van onder andere ammoniak, geur en fijnstof. Je moet voldoen aan de eisen van de Wet natuurbescherming. De bestemming van je locatie zal verbreding misschien niet zomaar toelaten.

Om paarden te mogen houden en te kunnen ondernemen, heb je toestemming nodig in de vorm van een vergunning of melding. Heb je meer dan 100 paarden of pony’s? Dan heb je een omgevingsvergunning milieu nodig. Houd je minder dan 100 paarden of pony’s? Dan kun je volstaan met een melding Activiteitenbesluit.

Project Maatschap Brink en Piel

Uitbreiding stallen melkveehouderij

Vergunningprocedures zijn voor veel boerenbedrijven een behoorlijke uitdaging. Zo ook voor Maatschap Brink en Piel.

Ruimtelijke ordening

Bij uitbreiding of verandering is het belangrijk dat je de juiste bestemming hebt. Welke bestemming je nodig hebt, is vaak afhankelijk van wat voor type bedrijf je hebt. De regels voor een paardenfokkerij zijn namelijk anders dan voor een pensionstalling.

Aanpassen bestemmingsplan

Wil je extra stallen? Lichtmasten plaatsen bij de rijbakken? Of bijvoorbeeld uitbreiden met een minicamping? Het bestemmingsplan biedt niet altijd voldoende ruimte voor dit soort ontwikkelplannen. Vaak is er dus een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Een ingewikkelde procedure. Gelukkig sta je er niet alleen voor en kunnen de adviseurs van De Omgevingsadviseurs je daarbij helpen.

Wat is er mogelijk op jouw locatie?

Het buitengebied verandert. Je ziet er niet meer alleen agrarische, maar ook steeds meer bouw-, recreatie- en zorginitiatieven. Wat is er mogelijk op jouw locatie? Onze adviseurs voorzien je van waardevol advies voor jouw sector.

Wij werken onder andere voor deze bedrijven

Je locatie is essentieel voor je onderneming. Daarom is De Omgevingsadviseurs er voor ondernemers en initiatiefnemers in het buitengebied. Voor doorpakkers en veranderaars die vooruitkijken en verder willen. Als gespecialiseerd adviesbureau helpen we hen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu.

Samen aan de slag?

Ben jij ondernemer in de paardensector? Dan helpen we je graag bij toekomstbestendig en succesvol ondernemen. Neem geheel vrijblijvend contact op met Ginet Ballast-Schultz.

Scroll naar boven