Stikstof: waar let je op bij je vergunningaanvraag?

Sector: Agrarisch

In december 2019 zijn de provinciale beleidsregels over stikstof vastgesteld. De vergunningverlening door provincies komt hierdoor weer op gang. Wel zijn er een paar nieuwe aandachtspunten waar je bij je vergunningaanvraag op moet letten. Welke dat zijn? Lees snel verder.

 

Vergunningaanvraag: ammoniak én stikstofoxiden

Ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx) vormen samen stikstof. Als je dieren houdt komt er ammoniak (NH3) vrij. Daarnaast produceren de industrie, de bouw en het verkeer ammoniak. Uitlaatgassen van het verkeer, stookinstallaties en de uitstoot van industrie zorgen er vooral voor dat er stikstofoxiden (NOx) in de lucht terecht komen.

In het verleden hoefde je alleen een vergunning aan te vragen bij het houden van dieren, voor ammoniak. Dat verandert nu. Nu moet je namelijk alle activiteiten die stikstof uitstoten (dus ammoniak én stikstofoxiden) meenemen in de aanvraag. Concreet betekent dat, dat je zowel het houden van dieren, als bijvoorbeeld de verkeersbewegingen en stookinstallaties in je vergunningaanvraag mee moet nemen.

Dit kan zorgen voor een toename van depositie. Je kunt hier door middel van intern of extern salderen een vergunning voor krijgen. Het kan dus zomaar zijn dat een veehouderijbedrijf dieren moet ‘inleveren’ om de overige uitstoot van emissies, zoals vervoersbewegingen, te compenseren.

 

 

Ook vergunningen voor aanlegfase

Veel projecten hebben te maken met een uitstoot van emissies in de gebruiksfase, maar ook in de aanlegfase. Wat doe je in de gebruiksfase? Denk aan dagelijkse activiteiten als het laden en lossen van goederen of het mixen van mest. Tijdens de aanlegfase leg je bijvoorbeeld een nieuwe weg aan of bouw je een nieuw gebouw.

Voorheen werden er veel vergunningen verleend voor de gebruiksfase, bijvoorbeeld als je vee hield. Maar tegenwoordig vragen veel gemeenten en provincies om ook de activiteiten en uitstoot in de aanlegfase mee te nemen. Naast verkeersbewegingen zijn voorbeelden hiervan het gebruik van machines tijdens het bouwrijp maken en het bouwen zelf.

Expliciet en impliciet vergunde activiteiten

Wil de provincie of gemeente meer weten over je uitstoot van stikstofoxiden, bijvoorbeeld door verkeersbewegingen? Check dan als eerste je vergund recht. Bekijk je huidige vergunning en zoek uit wat er daadwerkelijk is vergund. Er staat in veel vergunningen expliciet genoemd wat er precies is vergund. Maar het is verstandig om ook te kijken naar eventuele impliciet vergunde activiteiten.

Het kan bijvoorbeeld zomaar zijn dat je een vergunning hebt gekregen voor het houden van dieren, maar dat de verkeersbewegingen impliciet ook zijn genoemd. Dat geeft je mogelijkheden om intern te salderen. Hierdoor hoef je misschien geen ammoniak te gebruiken om de uitstoot van stikstofoxide te compenseren.

Meer weten?

Wil je meer weten over de nieuwe aandachtspunten van de vergunningverlening door provincies of heb je hulp nodig bij je vergunningaanvraag? Neem dan contact op met Karlijn Waaijman. Zij helpt je graag.

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven