Stikstofregistratiesysteem biedt geen ruimte voor agrarische bedrijven

Sector: Agrarisch

Op 23 maart 2020 is de Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur gepubliceerd. De regeling is bedoeld om de bouw en infrastructuur weer op gang te brengen. Dat gebeurt op basis van een stikstofregistratiesysteem. Hieronder lees je wat dit betekent voor de praktijk.

 

Stikstofregistratiesysteem

In december 2019 is de Spoedwet aanpak stikstof vastgesteld. In deze wet is de mogelijkheid opgenomen om middels een regeling een stikstofregistratiesysteem in te voeren. De Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur geeft hier invulling aan.

Met de regeling kunnen bouw- en infrastructuurprojecten weer op gang komen. Dat gaat via het stikstofregistratiesysteem. Het systeem wordt gevuld met stikstofruimte. Deze ruimte ontstaat onder andere door de volgende maatregelen van het kabinet:

  • Verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen
  • Saneringsregeling varkenshouderij
  • Voermaatregelen
  • Nieuwe maatregelen

Deze maatregelen hebben een verlaging van de stikstofdepositie tot gevolg. De ruimte die daardoor ontstaat, gaat voor 30% naar de natuur en de overige 70% kan worden benut in het registratiesysteem. Die ruimte kan dan worden gebruikt voor bouw- en infrastructuurprojecten.

 

 

Agrarische bedrijven

Agrarische bedrijven kunnen de stikstofruimte uit het register niet benutten. Dat is voorbehouden aan de bouw en infrastructuur. Wel kan het stikstofregistratiesysteem worden gevuld met stikstof die vrijkomt uit de landbouw. Als een gemeente, provincie of rijksoverheid maatregelen neemt in de landbouw, kunnen ze verzoeken om de vrijkomende stikstofdepositie op te nemen in het registratiesysteem.

Meer weten?

Heb je vragen over stikstof en ammoniak? Of over de ontwikkeling van je bedrijf of project? Neem dan contact op met Robert Kamphuis.

Neem contact op met Robert Kamphuis

Neem contact op met Robert Kamphuis

Directeur | Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven