Stikstofuitstoot berekenen? Maak een AERIUS-berekening

Ben je van plan om te starten met een nieuw project in het buitengebied? Of staan er bepaalde (bouw)activiteiten op de planning? Dan moet je in veel gevallen een stikstofberekening (laten) maken om aan te tonen hoeveel stikstofuitstoot je veroorzaakt én welk effect dat heeft op nabijgelegen natuurgebieden. Hoe werkt dat precies?Effect van stikstofuitstoot op leefomgeving

In Natura 2000-gebieden leven dier- en plantsoorten die door uitstoot van stikstof mogelijk schade kunnen oplopen. Daarom is het verboden om de stikstofneerslag op overbelaste Natura 2000-gebieden te vergroten. Vanaf 2020 was de bouwsector nog gedeeltelijk vrijgesteld van deze regel, maar sinds november 2022 geldt deze uitzondering niet meer.

Uitstoot in kaart brengen

Voor bouwprojecten zijn twee verschillende AERIUS-berekeningen relevant: één voor de bouwfase en één voor de gebruiksfase. Voor de bouwfase geldt dat er stikstof vrijkomt bij bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld door het gebruik van machines of het leveren van materialen. Daarnaast kan ook tijdens de gebruiksfase stikstofuitstoot ontstaan.

Door voor beide fases in kaart te brengen wat de verwachte stikstofuitstoot is, weet je of jouw plannen door kunnen gaan.

Aanvraag Omgevingsvergunning

In veel gevallen moet je bij het aanvragen van een omgevingsvergunning laten zien in hoeverre de ontwikkeling invloed heeft op nabijgelegen natuurgebieden. Als de stikstofuitstoot een negatief effect heeft, is de kans groot dat je geen omgevingsvergunning krijgt.

Zorg daarom dat je op tijd een AERIUS-berekening laat doen. Bij De Omgevingsadviseurs hebben we veel ervaring met het maken van deze berekeningen en brengen we de effecten exact voor je in kaart. Zowel van de bouwfase als de gebruiksfase.

Meer weten?

Heb je hulp nodig bij het maken van een AERIUS-berekening? Bijvoorbeeld omdat je een nieuwbouwproject wil realiseren in het buitengebied of omdat je jouw agrarische bedrijf wilt aanpassen? Neem dan contact op met Femke. Zij helpt je graag.

Scroll naar boven