Vergunningverlening provincies: dit zijn aandachtspunten

Sector: Agrarisch

De provinciale beleidsregels over stikstof zijn in december 2019 vastgesteld. Daardoor komt de vergunningverlening door provincies weer op gang. Er zijn wel een paar nieuwe aandachtspunten waar je op moet letten bij je vergunningsaanvraag. Kom erachter welke dat zijn.

 

Vergunningverlening voor NH3 én NOx

Stikstof bestaat uit ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx). Ammoniak (NH3) komt met name vrij bij het houden van dieren. Een klein deel komt uit overige bronnen zoals industrie, de bouw en het verkeer. Stikstofoxiden (NOx) komen vooral in de lucht terecht door uitlaatgassen van het verkeer, stookinstallaties en de uitstoot van industrie.

In het verleden werd meestal alleen een vergunning aangevraagd en verleend voor het houden van dieren, dus voor ammoniak. Daar komt nu verandering in. Alle activiteiten die stikstof uitstoten (ammoniak én stikstofoxiden) moeten nu in de aanvraag worden meegenomen. Dat betekent concreet dat je niet alleen het houden van dieren, maar bijvoorbeeld ook verkeersbewegingen en stookinstallaties moet opnemen in je vergunningsaanvraag.

Dit kan leiden tot een toename van depositie. Door middel van intern of extern salderen kun je hiervoor een vergunning krijgen. Het zou dus zomaar kunnen dat bijvoorbeeld een veehouderijbedrijf dieren moet ‘inleveren’ om de vervoersbewegingen en overige uitstoot van emissies te compenseren.

 

 

Aanleg en gebruiksfase

Veel projecten kennen naast emissies tijdens de gebruiksfase ook emissies bij de aanlegfase. De gebruiksfase bestaat uit de dagelijkse activiteiten, zoals het laden en lossen van goederen en het mixen van mest. De aanlegfase is bijvoorbeeld het aanleggen van een nieuwe weg of het bouwen van een nieuw gebouw.

In het verleden zijn er veel vergunningen verleend voor alleen de gebruiksfase, bijvoorbeeld voor het houden van vee. Op dit moment vragen provincies en gemeenten steeds vaker om ook de activiteiten en bijbehorende uitstoot in de aanlegfase mee te nemen en te toetsen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verkeersbewegingen en het gebruik van machines tijdens het bouwrijp maken en het bouwen zelf.

Check je vergund recht

Stelt de gemeente of de provincie vragen over de uitstoot van stikstofoxiden door bijvoorbeeld verkeersbewegingen? Controleer dan eerst je vergund recht. Check je huidige vergunning en onderzoek wat er daadwerkelijk is vergund. In veel vergunningen staat expliciet genoemd wat er is vergund, maar kijk ook naar eventuele activiteiten die impliciet zijn vergund.

Het kan zomaar zijn dat er bijvoorbeeld een vergunning is verleend voor het houden van dieren, maar dat er impliciet ook verkeersbewegingen zijn genoemd. Dit biedt mogelijkheden voor intern salderen, waardoor je mogelijk geen ammoniak hoeft te gebruiken om stikstofoxide-uitstoot te compenseren.

Meer weten?

Heb je vragen over de nieuwe aandachtspunten voor de vergunningverlening? Neem dan contact op met Karlijn Waaijman. Zij helpt je graag verder.

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven