Verkeersbewegingen in Natuurvergunning

Sector: Agrarisch
In het verleden zijn er veel Natuurvergunningen verleend aan agrarische bedrijven. Deze vergunningen hadden voornamelijk betrekking op de ammoniak die vrijkomt uit stallen. Maar agrarische bedrijven hebben vaak meer stikstofbronnen. Denk aan verkeersbewegingen van een trekker of shovel en stookinstallaties. Hoe ga je daarmee om in je aanvraag om een Natuurvergunning?

 

Alle stikstofbronnen meenemen

We zien in de praktijk dat provincies nu willen dat je alle stikstofbronnen in de vergunningaanvraag vermeldt. Dat gaat bij agrarische bedrijven om de stallen, maar bijvoorbeeld ook om verkeersbewegingen van vrachtwagens, trekkers of een shovel én om stookinstallaties. De emissie van deze zaken kan fors oplopen. Het kan, afhankelijk van de omvang van het bedrijf, zomaar gaan om honderden kilo’s stikstof (NOx).

Het programma Aerius kan deze bronnen modelleren. Daar zijn voorwaarden aan verbonden. Voor wegverkeer geldt bijvoorbeeld dat je moet rekenen met het wegvak vanaf het bedrijf tot de dichtstbijgelegen N-weg. Maar let wel op, want per provincie geldt een ander beleid. Zo zijn er ook provincies die wegverkeer alleen meerekenen op het moment dat het bedrijf op minder dan 2 kilometer afstand van een Natura 2000-gebied ligt. Andere provincies rekenen de verkeersbewegingen altijd mee.


Vergund recht

Doordat je het verkeer en stookinstallaties meerekent in de aanvraag, stijgt de stikstofemissie (NOx) ten opzichte van de vergunde situatie meestal. Dat komt omdat er in de onderliggende Natuurvergunning vaak niet expliciet een vergunning is verleend voor verkeer en stookinstallaties. Het is dus heel belangrijk om een vergund recht te hebben voor deze activiteiten.

En nu?

Hoe ga je hiermee om? Dat kan op verschillende manieren:

  • Kijk je huidige Natuurvergunning goed na. Waar heb je precies een vergunning voor gekregen? Wellicht heb je, naast voor het houden van je dieren, ook een vergunning voor verkeer en stookinstallaties. Kijk goed naar eventuele aanknopingspunten op de plattegrond of het aanvraagformulier.
  • Heb je geen concreet aanknopingspunt? Dan kun je misschien motiveren dat je met de vergunning voor het houden van dieren, ook impliciet een vergunning voor verkeersbewegingen hebt gekregen. Want, dieren houden zonder dat er vrachtwagens op het erf komen, is niet mogelijk.
  • Als bovenstaande opties op niets uitlopen, dan zal je de oplossing moeten zoeken in het reduceren van de ammoniakdepositie. Hiermee kun je de stikstofemissie compenseren.

Meer weten?

Check je vergunning dus goed! Mocht je vragen hebben over je Natuurvergunning of over verkeersbewegingen, neem dan contact op met Karlijn Waaijman.

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven