Wob-verzoek PAS-meldingen: wat zijn de gevolgen?

Sector: Agrarisch
Op 13 januari diende de milieuorganisatie MOB een Wob-verzoek in bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De organisatie verzoekt daarmee om een lijst van alle agrarische bedrijven waarvoor een melding in kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is ingediend vanaf 1 juli 2015 tot heden. Wat betekent dit voor jou?

 

Wob-verzoek PAS-meldingen: opgevraagde gegevens

Milieuorganisatie MOB vraagt met het Wob-verzoek specifiek om gegevens als bedrijfsadressen, de betrokken Natura 2000-gebieden en natuurtypes en de omvang van de stikstofdepositie. Het ministerie is bereid (deels) aan dit verzoek mee te werken. Wat de MOB met de opgevraagde informatie gaat doen, is niet bekend. Een PAS-melding is geen besluit en kan daarom niet juridisch worden aangevochten.

Gevolgen voor jou

Heb je een agrarisch bedrijf? Dan kan dit Wob-verzoek gevolgen hebben. Het ministerie informeert je als er voor jouw bedrijf informatie is opgevraagd en stelt je daarbij in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen tegen het openbaar maken van jouw gegevens. Als dit bezwaar voldoet aan de weigeringsgronden uit de Wob, dan kan dit leiden tot een weigering om de informatie openbaar te maken. De kans op een weigering is echter klein, omdat die informatie voor iedereen toegankelijk is.

Wat is een Wob-verzoek?

Iedereen heeft recht op informatie van de overheid. Denk aan over hoe de overheid handelt, waarom, en hoe een besluit is genomen. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met een Wob-verzoek kun je informatie opvragen en inzien.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat dit Wob-verzoek over de PAS-meldingen voor jou betekent? Neem dan contact op met Karlijn Waaijman. Zij helpt je graag verder.

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven