Gebruikmaken van Rood voor Rood

Je besluit te stoppen met je agrarische bedrijf, maar je wil niet naar een andere locatie verhuizen. Wat doe je dan met je oude gebouwen? Je maakt gebruik van de Rood-voor-Rood-regeling. Zo kun je oude gebouwen slopen en er woningen voor terugplaatsen. Ook Maatschap Langeveld uit Dedemsvaart koos hiervoor. We stonden ze bij tijdens het proces.

De vraag van de opdrachtgever

Een functionele bestemming

Maatschap Langeveld was al even gestopt met het houden van vee. Oude gebouwen stonden al een poosje leeg. Het was tijd om hier een meer functionele bestemming voor te vinden. De maatschap besloot er meerdere woningen voor in de plaats te bouwen. Maar hiervoor moest de gemeente eerst toestemming geven. De klant schakelde De Omgevingsadviseurs in om de wens in vervulling te laten gaan.

Ingezette expertises door de omgevingsadviseurs

Indienen principeverzoek

Om de agrarische bebouwing te mogen slopen en er woningen voor terug te bouwen, was het noodzakelijk een principeverzoek in te dienen bij de gemeente Hardenberg. Zo kon de gemeente bekijken of het mogelijk was om het bestemmingsplan (tegenwoordig: omgevingsplan) te wijzigen.

Een principeverzoek geeft de huidige en beoogde situatie weer. Wat wordt er gesloopt en komt ervoor in de plaats? Het is belangrijk om dat exact weer te geven.

Proces loopt vaak tóch anders

Tijdens het proces, kreeg Maatschap Langeveld verschillende tegenslagen te verwerken. Zo moest er vanwege een verontreinigde bodem uitgebreid bodemonderzoek worden gedaan met een bodemsanering tot gevolg. Bovendien kwam er bij de gemeente tussentijds een andere behandelaar wat ook voor vertraging heeft gezorgd binnen het traject.

‘We hebben regelmatig afstemming met de gemeente en korte lijnen met de klant.'
Cindy Seinen, Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

‘Al deze zaken hebben best wel voor wat vertraging gezorgd’, vertelt Cindy, die het proces vanuit De Omgevingsadviseurs begeleidde. ‘Op papier lijkt een dergelijk Rood-voor-Rood-proces qua planning en procedure vast te liggen, maar er komt vaak meer uit voort dan je denkt. Daar heb je een lange adem voor nodig. Maar uiteindelijk krijg je er wel iets moois voor terug.’

Vinger aan de pols

Het is dan ook belangrijk om goed vinger aan de pols te houden: deadlines in de gaten houden, bevestiging vragen van de opgestuurde stukken. Cindy: ‘Om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we bij De Omgevingsadviseurs regelmatig afstemming met de gemeente en korte lijnen met de klant’.

Het resultaat

Overeenstemming bereiken

In overleg met maatschap Langeveld zette De Omgevingsadviseurs hoog in bij het indienen van het principeverzoek. Omdat een principeverzoek vaak niet direct akkoord is, is het verstandig om te zorgen voor wat onderhandelingsruimte. Er werd gestart met een aanvraag van 3 woningen. Vanwege te veel verdichting in het buitengebied, kwam die aanvraag er niet doorheen. 2 woningen was het volgende verzoek. Ook hiermee ging de gemeente niet akkoord.

‘Uiteindelijk hebben we overeenstemming bereikt met de gemeente over het realiseren van 1 grote woonboerderij met 2 wooneenheden’, zegt Cindy. ‘Al met al heeft de procedure zo’n 2 jaar geduurd. Langer dan je vooraf zou denken. Maar doordat er zoveel randzaken bij komen kijken die allemaal veel tijd in beslag nemen, moet je hier als aanvrager wel rekening mee houden.’

Bestemmingsplanwijziging onherroepelijk

Inmiddels is de bestemmingsplanwijziging onherroepelijk geworden. Reden voor een feestje, want dat betekent dat de maatschap verder kan met de bouwplannen.

Meer weten?

Denk jij er ook over om te stoppen met je agrarische bedrijf en twijfel je eraan of de Rood-voor-Rood-regeling iets voor jou is? Neem contact op met Cindy Seinen. Ze vertelt je graag over de mogelijkheden.

Meer weten?

Denk jij er ook over om te stoppen met je agrarische bedrijf en twijfel je eraan of de Rood-voor-Rood-regeling iets voor jou is? Neem contact op met Cindy Seinen. Ze vertelt je graag over de mogelijkheden.

Scroll naar boven