Het bedrijf uitbreiden met een kaasmakerij en een boerderijwinkel

Expertises: Vergunningen
Adviseur: Karlijn Waaijman

Niet groeien maar verbreden

De meeste bedrijven willen groeien. Maar voor agrariërs is dat door alle regels niet altijd even gemakkelijk. Verbreden is dan een mooi alternatief. Daar dacht een melkveehouder uit de gemeente Hardenberg ook zo over. Hij wilde een kaasmakerij en een boerderijwinkel realiseren en schakelde hiervoor in 2022 De Omgevingsadviseurs in.

 

De vraag van de opdrachtgever

Kaasmakerij én boerderijwinkel

Om uit te kunnen breiden met een kaasmakerij én een boerderijwinkel, besloot de melkveehouder uit de gemeente Hardenberg één van zijn bestaande stallen te slopen en er een nieuw gebouw voor terug te plaatsen. Daarnaast moesten voor de nieuwe activiteiten de juiste vergunningen worden aangevraagd.

Ingezette expertises door de omgevingsadviseurs

Uitgebreide vergunningprocedures

Via Countus kwam het melkveebedrijf met De Omgevingsadviseurs in contact. Adviseur Karlijn Waaijman ontfermde zich over de vergunningsprocedure. En die was uitgebreider dan je zou denken.

Omgevingsvergunning

Voor de bestaande stallen was het nodig om een sloopmelding en een asbestinventarisatie te doen. Voor het nieuwe gebouw was een omgevingsvergunning voor het onderdeel bouw nodig. Ook was een binnenplanse afwijking nodig. In het bestemmingsplan staat namelijk dat er maximaal 100 m2 bedrijfsbebouwing ingezet mag worden voor agrarische nevenactiviteiten, en daar zou het bedrijf overheen gaan. Maar daar bleef het niet bij. Omdat het bedrijf zich ging richten op een nieuwe activiteit, moest er ook een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) worden aangevraagd.

‘Wat op het oog niet heel spannend lijkt te zijn, kan toch een uitgebreide aanpak vergen’
Karlijn Waaijman, Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu


Acties

Ten behoeve van de vergunningaanvraag moesten er meerdere acties worden uitgezet. Denk aan een bodemonderzoek en het maken van een ruimtelijk kwaliteitsplan waarin staat hoe het zit met de landschappelijke inpassing. Karlijn hielp bij de vergunningaanvraag, maakte de benodigde stikstofberekening én schreef daarnaast nog een vormvrije MER-beoordeling.

Het resultaat

Verleende vergunning

De inspanningen leverden het gewenste resultaat op, want na ongeveer een jaar had de agrariër uit Hardenberg de benodigde vergunningen binnen. Het bedrijf kon dan ook starten met de aanpassingen. Een mooi voorbeeld van hoe je als landbouwer kunt verbreden, vindt Karlijn. Én van hoe je je bedrijf kunt voorbereiden op de toekomst.

‘Maar, wat op het oog niet zo’n spannend project lijkt te zijn, kan zoals je ziet wel een uitgebreide aanpak vergen’, zegt ze. ‘Je bent zomaar een jaar verder met dit soort procedures. En je kunt pas verder praten met een bank als je de benodigde vergunningen binnen hebt. Houd er dan ook rekening mee dat er vaak meer tijd overheen gaat dan je denkt.’ Wil je je bedrijf verder ontwikkelen? Dan is Karlijns advies dan ook: start op tijd.

Meer weten?

Heb jij plannen om je bedrijf te ontwikkelen en ben je benieuwd met wat voor vergunningprocedures je rekening moet houden? Neem contact op met Karlijn Waaijman. Ze denkt graag met je mee.

Scroll naar boven