Van een nee een ja maken

Harm’s Hoeve is een belevenisboerderij in Malden. Toen de eigenaren hun bedrijf wilden uitbreiden met onder andere een nieuwe rondeelstal en een dagbesteding en weekendopvang voor kinderen, moest er toestemming aangevraagd worden bij de gemeente. Kristel Weren begeleidde de bestemmingsplanprocedure (nu omgevingsplanprocedure).

De vraag van de opdrachtgever

Uitbreiden met een dagbesteding en weekendopvang

Op Harm’s Hoeve is van alles te doen. De locatie aan de Westerkanaaldijk is een agrarisch bedrijf met een kinderboerderij, speeltuin, horecagelegenheid voor lunches en een boerderijwinkel met lokale producten. De locatie is zeer geschikt voor verjaardagen, kinderfeestjes en familie-uitjes.

Om verder te kunnen ondernemen, wilden de ondernemers in 2021 uitbreiden met een nieuwe stal én een dagbesteding en weekendopvang voor kinderen die niet (volledig) naar school kunnen. Hiervoor was een procedure tot herziening van het bestemmingsplan (nu omgevingsplan) nodig om de agrarische bestemming aan te vullen met o.a. een zorgboerderij voor dagbesteding en een beperkte zorggerelateerde opvang. Kristel werd ingeschakeld om alles hiervoor in te regelen met de gemeente.

Ingezette expertises door de omgevingsadviseurs

Bestemmingsplanwijziging en vergunningen

Eind juni 2021 dienden we het principeverzoek voor de ondernemersplannen in bij de gemeente, maar zonder succes. Door de agrarische bestemming mochten nieuwe zorgactiviteiten alleen plaatsvinden in de bestaande gebouwen, zoals in het restaurant. Maar daar was geen ruimte. Bovendien wilden de ondernemers juist een nieuw gebouw bouwen om rust te kunnen bieden en de nodige voorzieningen te kunnen treffen die de kinderen nodig hebben.

Wat nu? Kristel nodigde de wethouder uit om met eigen ogen te komen kijken naar de situatie. Er kwam een rondleiding en al snel werd duidelijk dat Harm’s Hoeve een fantastische locatie was midden in het groen voor een dagbesteding en logeerplek. En dat de huidige gebouwen inderdaad niet voldeden aan de behoefte.

‘Bij een nee schrik ik niet terug, het daag me juist uit om er een ja van te maken’
Kristel Weren, Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Herziening bestemmingsplan

Door het locatiebezoek ontstond er een opening om toch toestemming te krijgen voor alle plannen. We hebben een bestemmingsplanprocedure in gang gezet, maar toen bleek dat er nog aardig wat geregeld moest worden. Omdat de locatie aan water ligt, was bijvoorbeeld toestemming van het waterschap niet voldoende, maar moest er een watervergunning aangevraagd worden.

Na een paar aanpassingsrondes in het verzoek, kwam in november 2023 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. En dat was net op tijd, want per 1 januari 2024 ging de nieuwe Omgevingswet in en moest de procedure tot en met het inzien van het ontwerpbestemmingsplan zijn afgerond om nieuwe aanpassingen en bijbehorende kosten te voorkomen. Een nek-aan-nek-race, maar met een prachtig resultaat.

Het resultaat

Voorbereid op de toekomst

Na een lang proces is het bestemmingsplan herzien en kan Harm’s Hoeve uitbreiden met een dagbestedingsgroep en is er een zorgbegeleider aangesteld. Verder mogen in de boerderijwinkel naast de verkoop van eigen producten ook streekproducten worden verkocht. Een mooie stap richting toekomstgericht ondernemen.

Meer weten?

Ben jij ook van plan om nieuwe activiteiten te starten op jouw locatie? Neem contact op met Kristel Weren. Ze vertelt je graag meer over de mogelijkheden.

Scroll naar boven