Besluit huisvesting: verstrijken overgangstermijn verrast varkenshouders

Sector: Agrarisch

Het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting is op 1 augustus 2015 in werking getreden. In deze regeling heeft de minister overgangstermijnen opgenomen die op 1 januari 2020 zijn verlopen. Wat betekent dat voor jou?

 

Het oude en nieuwe Besluit huisvesting

Als varkenshouder met een milieuvergunning van voor 31 juli 2015 kon je met behulp van intern salderen voldoen aan het oude Besluit huisvesting. Maar dat betekent niet dat je bedrijf – zonder de stallen te wijzigen – ook automatisch voldoet aan het nieuwe besluit van na 1 augustus 2015.

Dat komt door cijfermatige aanpassingen van emissies. Omdat de minister bedrijven niet onevenredig wilde benadelen, is een overgangstermijn in werking gesteld tot 1 januari 2020 en deze is nu verstreken.

Extern salderen

Bij extern salderen bestaat het grote risico dat er een ongecontroleerde opkoop van agrarische bedrijven gaat plaatsvinden. En dat heeft grote gevolgen voor de agrarische sector én voor de leefbaarheid van het platteland. Daarom wordt extern salderen onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak.

Daarbij is het belangrijk dat provincies een verzoek tot extern salderen alleen goedkeuren als dit daadwerkelijk past binnen de gebiedsgerichte aanpak. Ze bekijken op dat moment ook of het mogelijk is om de ruimte die vrijkomt door meerdere verzoeken, te combineren. Hiermee kunnen ze zoveel mogelijk ruimte benutten.

Koppeling productierechten

Als de overheid bedrijven uitkoopt, dan komen productierechten als varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten te vervallen. Als het gaat om fosfaatrechten is er wel een uitzondering. Omdat het aantal uitgegeven fosfaatrechten nog steeds hoger is dan het fosfaatplafond, is Nederland verplicht om dat weer in balans te brengen.

 

 

Ammoniakemissie: hokoppervlak

Het nieuwe besluit maakt geen onderscheid meer in de ammoniakemissie in relatie tot het hokoppervlak. De normen voor kleinere hokoppervlaktes zijn verhoogd. Ook volledig onderkelderde vleesvarkenshokken, zonder stankafsluiter, hebben een veel hogere ammoniakemissienorm.

 

In de praktijk zorgt dit voor problemen voor bedrijven die hun vergunning geoptimaliseerd hebben. Met name voor bedrijven die vleesvarkens huisvesten in een stal met een lager hokoppervlak dan 0,8 m2 en/of biggen huisvesten in een stal met een lager hokoppervlak dan 0,35 m2. Ook bij bedrijven met volledig onderkelderde dierplaatsen zonder stankafsluiter voldoet de interne saldering vaak niet meer.

Het kan dus zomaar zijn dat je vergunning onder de oude wetgeving voldeed, maar dat ie nu na 1 januari 2020 niet meer voldoet. In feite ben je daarmee in overtreding.

 

Bepaal je positie

Heb je een milieuvergunning van voor 31 juli 2015? Gebruikte je intern salderen en huisvest je je dieren op een kleinere oppervlakte of volledig onderkelderd? Laat checken of dit gevolgen heeft en wacht niet op controle van de gemeente.

Wij raden aan om op tijd met een plan van aanpak te beginnen, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Soms is een kleine aanpassing voldoende om ook aan het nieuwe besluit te voldoen. In andere gevallen zijn er meer maatregelen en wellicht ook een uitgebreidere procedure nodig. Denk aan de vergunning Wet Natuurbeheer.

Meer weten?

Wil je meer weten over het verstrijken van de overgangstermijn van het Besluit huisvesting? Neem contact op met een van onze adviseurs zodat we samen kunnen kijken naar je specifieke situatie.

Neem contact op met Albert Albers

Neem contact op met Albert Albers

Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven