Morgen een stal bouwen? Begin vorig jaar!

Sector: Agrarisch

Ga jij als agrarisch ondernemer een schuur of stal bouwen, dan heb je waarschijnlijk al dagenlang nagedacht over hoe deze eruit moet komen te zien. En als je eenmaal de beslissing hebt genomen, wil je het liefst morgen beginnen met de bouw. Als dan blijkt dat dit onmogelijk is, is dat nogal een tegenvaller. Het is daarom belangrijk om voldoende tijd in te ruimen voor de bouwvoorbereiding. De benodigde tijd hiervoor varieert van een half jaar tot een jaar. Ik geef je een aantal tips om goed voorbereid aan de bouw te beginnen.

 

 

1. Schuur of stal bouwen: programma van eisen

Je moet eerst goed weten wat je wilt. Het is van belang dat je een programma van eisen (PvE) hebt. Dat is de basis voor het vervolg.

In het PvE staan de landbouwkundige- en bouwkundige eisen van het gebouw. Het PvE is de basis van het vervolgproces. Besteed hier veel tijd aan. De ervaring leert dat als de start van de bouw nog ver in de toekomst ligt, het moeite kost om alles al tot in detail te bepalen. Toch is dat belangrijk voor het vervolg. Wijzigingen tijdens verdere fases van het proces zorgen voor grote vertraging.

De complexiteit van het gebouw bepaalt ook de omvang van het PvE. Voor een werktuigberging is het eenvoudiger om een PvE op te stellen dan voor een zeugenstal. Als het PvE bekend is, dan kan jouw omgevingsadviseur een locatiecheck doen. Hij bepaalt of de plannen passen in het bestemmingsplan, in de milieuregelgeving en in de natuurwetgeving.

Passen de bouwplannen niet (helemaal) in het bestemmingsplan, dan kunnen de bouwplannen soms met een ontheffing toch gerealiseerd worden. Dit kan er wel voor zorgen dat de proceduretijd langer wordt. Maar als je dit tijdig weet, dan kun je er rekening mee houden.

2. Informeer je buren

Het is belangrijk om je buren te informeren over de plannen. Als ze jouw bouwplannen in de krant lezen in plaats van dat ze het persoonlijk van jou horen, kan dit argwaan en onbegrip opleveren. Dat kan er in een later stadium voor zorgen dat ze in bezwaar en/of beroep gaan en dat vertraagt de procedures onnodig.

3. Vraag vergunningen in 1 keer correct aan

Op basis van een goed PvE kunnen er correcte tekeningen gemaakt worden, waarmee je vervolgens alle vergunningen aanvraagt. Maak gebruik van de mogelijkheid van vooroverleg bij het ‘bevoegd gezag’, zoals de provincie en gemeente. Dat zorgt ervoor dat het proces van het verlenen van een vergunning soepeler verloopt.

Houd ook tijdens de vergunningverlening vinger aan de pols bij het bevoegd gezag. Het komt namelijk nog wel eens voor dat de gestelde termijnen overschreden worden. Door regelmatig aandacht te vragen voor je aanvraag, verklein je de kans daarop.

Als het vergunningentraject eenmaal goed loopt, dan is het tijd om het aanbestedingstraject op te starten. Houd er rekening mee dat de levertijden van bouwmaterialen door de toegenomen drukte in de bouw weer zijn opgelopen. Het is daarom van belang dat je opdracht kunt geven voor de bouw zodra de vergunning verleend is. Dan kan de aannemer direct de materialen bestellen en het werk inplannen.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Een bouwproces kost tijd. Bepaal daarom eerst tot in detail hoe het nieuwe gebouw eruit moet zien en maak een PvE. Neem daar de tijd voor. Laat tijdens de voorbereidingsperiode bepaalde trajecten tegelijkertijd lopen, zoals de vergunningen- en aanbestedingsprocedure. Je zult merken dat een gedegen voorbereiding de tijd van het traject behoorlijk verkleint.

Heb je vragen over stallenbouw?

Ga jij een schuur of stal bouwen en wil je graag hulp bij dit proces? Neem dan contact met mij op.

Neem contact op met Albert Albers

Neem contact op met Albert Albers

Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven