Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied’ gemeente Tiel ligt ter inzage

Sector: Agrarisch

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Tiel ligt tot en met 20 mei 2019 ter inzage. In dit bestemmingsplan staat hoe de gronden in het buitengebied gebruikt en bebouwd mogen worden. Controleer of jouw (toekomstige) bedrijfsvoering goed in het bestemmingsplan is opgenomen of dat je actie moet ondernemen. Uiteraard kunnen we je hierbij helpen.

Waarom inzien?

Voor een nieuw bestemmingsplan wordt een lang en zorgvuldig proces doorlopen. Het achteraf herstellen van fouten of het opnemen van wensen is erg ingewikkeld en kost veel tijd en geld. Beoordeel daarom nu of het plan past bij jouw situatie. Zo voorkom je hoge kosten achteraf.

Aandachtspunten ontwerpbestemmingsplan gemeente Tiel

Het is belangrijk dat je de regels en gebruiksmogelijkheden voor jouw locatie beoordeelt. Als je het ontwerpbestemmingsplan gaat doornemen, let dan in ieder geval op deze aandachtspunten:

  • Houd je vee op je bedrijf? En ben je voor minder dan 50% afhankelijk van het productievermogen van de grond in de omgeving van je bedrijfsgebouwen? Dan heb je een speciale aanduiding op je locatie nodig. Controleer of deze is opgenomen in het bestemmingsplan.
  • Bij een toename van de stikstofemissie op jouw bedrijf, bijvoorbeeld door hogere dieraantallen of het wijzigen van een stalsysteem, is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk als je ook een vergunning Wet natuurbescherming moet aanvragen. Dit geldt ook als die wijziging binnen bestaande gebouwen plaatsvindt. Dit leidt tot extra kosten.
  • Heb je nog geen vergunning Wet natuurbescherming of PAS-melding? En houd je meer vee dan in de periode 2015 tot 2017? De gemeente wil dan je bestaande ammoniakemissie vaststellen op 1 van de jaren 2015 tot 2017, terwijl het jaar van vaststellen van het bestemmingsplan leidend zou moeten zijn. Wij raden je daarom aan om in deze situatie zeker een zienswijze in te dienen op dit ontwerpbestemmingsplan.
  • Heb jij seizoenarbeiders aan het werk op je bedrijf? En wil je zelf voor huisvesting zorgen? Dan wil de gemeente dat je een omgevingsvergunning aanvraagt als je de huisvesting op je eigen erf realiseert.

Controle ontwerpbestemmingsplan

Uiteraard kunnen we met jou bekijken of de gemeente de juiste gebruiksfuncties heeft opgenomen voor jouw perceel. Ben je klant bij ons of bij Countus (ook onderdeel van de Countus-groep)? Dan voeren we deze controle uit voor slechts € 50 (excl. btw). Ben je nog geen klant? Dan kost een controle € 80 (excl. btw). Zonodig kunnen we aansluitend aan de controle een zienswijze voor je indienen.

Meer weten?

Wil je meer weten over het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente Tiel, de gebruiksfuncties voor jouw perceel of wil je dat wij de controle voor je uitvoeren? Neem dan contact op met Kristel Weren. Zij helpt je graag verder.

Neem contact op met Kristel Weren

Neem contact op met Kristel Weren

Jurist | Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven