Stoppersregeling varkens- en pluimveehouderij eindigt per 1 januari 2020

Sector: Agrarisch

Doe je mee aan de stoppersregeling varkens- en pluimveehouderij? Dan moet je op 1 januari 2020 zijn gestopt met je varkens- of pluimveehouderij. Op die datum mag je dus geen dieren meer in je stal hebben.

 

Stoppersregeling: dit moet je doen

Er zijn een paar dingen die je moet regelen. Zo moet je bij je gemeente een melding Activiteitenbesluit doen. Daarnaast moet je de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (deels) in laten trekken. Heb je een melkveetak of nevenactiviteit die je wilt laten voortbestaan? Dan gelden deze verplichtingen ook.

 

 

Aandachtspunten rondom de stoppersregeling

Heb je op 1 januari 2020 nog wel mest in de kelders van de stallen voor varkens of pluimvee? Dek de eventuele roosters dan goed af. Geef verder aan dat je nog een agrarisch bedrijf hebt, maar geen varkens en/of pluimvee meer houdt.

Het intrekken van je omgevingsvergunning kan gevolgen hebben voor je rechten in het kader van de Wet Natuurbescherming. Overweeg daarom of je (een deel van) de rechten via interne saldering kunt gebruiken voor de veehouderijtak waar je mee doorgaat.

Vragen of advies nodig?

Doe je mee aan de stoppersregeling en heb je nog vragen? Of wil je meer weten over wat je kunt doen met je leegstaande stallen? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Neem contact op met Albert Albers

Neem contact op met Albert Albers

Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven