Subsidieregeling innovatie en modernisering in Gelderland

Sector: Agrarisch

Wil je innoveren binnen de agrarische sector om stikstofemissie te verminderen? En onderneem je in de provincie Gelderland? Dan kun je wellicht de subsidie ‘Innovatie En Modernisering Stikstof’ aanvragen. Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 26,5 miljoen beschikbaar. Ontdek of jij in aanmerking komt.

 

Subsidie innovatie en modernisering

Sinds 2 mei is er een nieuwe subsidieregeling beschikbaar vanuit de aanpak ‘Gelderse Maatregelen Stikstof aanpak’. De subsidie is bedoeld om innovaties in de agrarische sector te stimuleren en bij te dragen aan het moderniseren van verouderde stallen. En dat allemaal met als doel om de stikstofuitstoot te verlagen.

Je kunt subsidie aanvragen voor:

  • Innovaties die gericht zijn op het verlagen van de stikstofuitstoot in stalsystemen
  • Investeringen in bestaande technieken die bewezen effectief zijn om de uitstoot of neerslag van stikstof te verminderen

 

 

Voorwaarden subsidie onderdeel innovatie

Uiteraard moet je aan een aantal voorwaarden voldoen om de subsidie aan te kunnen vragen. Zo moet je op het gebied van innovatie op hoofdlijnen voldoen aan deze punten:

  • Het innovatieproject bestaat uit een of meer van de volgende fasen:

een onderzoeks- en ontwikkelingsfase

een emissiemetingenfase

een resterende productieve levensduurfase

  • Het innovatieproject start binnen 3 maanden na toekenning van de subsidie
  • De neerslag van stikstof op de volgende Natura 2000-gebieden is voor de aanvraag minimaal:

14572 mol per jaar in de Veluwe of

417 mol per jaar in Rijntakken of

38 mol per jaar in de Achterhoek

  • Het innovatieproject levert minimaal een reductie van stikstofuitstoot op zoals in de criteria van subparagraaf 4.23a in de RRvG per diercategorie staat

 

Voor iedere fase gelden weer aparte voorwaarden en subsidiabele kosten. Meer informatie hierover vind je op de website van de Provincie Gelderland.

Voorwaarden subsidie modernisering

Daarnaast kun je subsidie aanvragen voor het thema modernisering. Dat betekent dat je subsidie kunt krijgen voor de stikstof reducerende maatregelen die je neemt in het stalsysteem van je veehouderij. Op hoofdlijnen kun je subsidie aanvragen voor:

  • de aanschaf en het gebruiksklaar maken van 1 of meer nieuwe technieken, installaties, apparatuur, machines of uitrusting waarvan bewezen is dat deze leiden tot vermindering van stikstofuitstoot in een stalsysteem of
  • voor een combinatie van brongerichte maatregelen en technieken om stikstofuitstoot te zuiveren
  • een veehouderij waarvan de stikstofneerslag op 1 van de volgende stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden minimaal is:

22349 mol per jaar in de Veluwe

890 mol per jaar in Rijntakken

90 mol per jaar in Natura 2000-gebieden binnen de Achterhoek

Voor dit onderdeel is de maximale bijdrage € 150.000. Dit is afhankelijk van het percentage waarmee de toegestane stikstofemissie wordt verlaagd.

Subsidie aanvragen

Je kunt de subsidie aanvragen via de website van de Provincie Gelderland. Ook vind je hier meer over de voorwaarden, subsidieplafonds en de werkwijze. De subsidieregeling geldt tot 31 december 2023.

Meer weten?

Wil je weten of je aanspraak kunt maken op de subsidieregeling? Onze adviseurs kijken graag met je mee naar jouw specifieke situatie. Neem contact op met Robert Kamphuis voor meer informatie.

Neem contact op met Robert Kamphuis

Neem contact op met Robert Kamphuis

Directeur | Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven