Stikstofberekening voor een nieuwe locatie

Linflowers is een familiebedrijf dat al decennialang chrystanten kweekt. Toen het bestemmingsplan voor de uitbreiding met een 4e locatie niet vorderde, besloten broers Rochus en David de expertise van De Omgevingsadviseurs in te schakelen. En met succes!

De vraag van de opdrachtgever

Bestemmingsplan voor een nieuwe locatie

Bij Linflowers zitten ze niet stil. Met oog op de toekomst wilde het bedrijf een extra kas op een nieuwe locatie openen waar één van de zonen zijn eigen locatie kon runnen. Maar zelf de planherziening/vergunning daarvoor regelen, dat was niet zo 1, 2, 3 gedaan.

Door een provinciaal inpassingsplan moest een wijziging op het bestemmingsplan ingediend worden. En dan was er nog de PAS-uitspraak en de strengere stikstofregels, waardoor een nieuw bestemmingsplan en een vergunning geen vanzelfsprekendheid meer was.

Aan ons de taak om een onderbouwde motivatie bij de herziening van het bestemmingsplan in te dienen t.a.v. het aspect stikstof, zodat Linflowers zijn groeiambitie kon waarmaken.

Ingezette expertises door de omgevingsadviseurs

Aantonen verminderde stikstofuitstoot

Omdat er in de kassen van Linflowers aardgas wordt gebruikt, stoot het bedrijf stikstof uit. We voerden daarom een stikstofberekening uit met het rekenmodel Aerius waarmee we aan konden tonen wat de daadwerkelijke stikstofuitstoot was.

Bij het bestemmingsplan voegden we verder een onderbouwing toe over de plannen van het bedrijf om deze uitstoot te minimaliseren. Denk aan maatregelen als extra filters in de generatoren. Daarmee bleef het bedrijf zelfs onder de grens van de maximale stikstofuitstoot. Door deze onderbouwing gaven we context aan de cijfers en is het gelukt om snel het bestemmingsplan te wijzigen en de benodigde vergunningen te krijgen.

Klantverhaal

‘Doordat ze teruggrijpen op juridische uitspraken, sta je veel sterker’

‘Inmiddels is de nieuwe locatie een feit. En daarvoor was de input van De Omgevingsadviseurs van wezenlijk belang.’

Het resultaat

Een bestemmingsplan, een verleende vergunning en een extra locatie

Door de stikstofberekening met onderbouwing waarin diverse aspecten werden belicht, overtuigden we het bevoegd gezag en is de extra kas een feit geworden. De eigenaren kunnen hierdoor hun groeiambities waarmaken en weer met positieve energie de toekomst tegemoet.

Meer weten?

Wil je weten welke vergunning je nodig hebt of heb je hulp nodig bij een vergunningaanvraag? Neem contact op met Kristel Weren. Ze vertelt je er graag meer over.

Scroll naar boven