Melkveehouderij

Welke mogelijkheden heb je op dit moment als melkveehouder om te vergroten, verbreden, verduurzamen of veranderen?

Hoe ziet jouw toekomst eruit?

Als melkveehouder ben je trots op je melkveebedrijf. Maar door de strengere regels worden de keuzes voor je bedrijf steeds vaker beïnvloed door externe zaken als fosfaatrechten en de Omgevingswet. Hoe word en blijf je toekomstbestendig? Welke mogelijkheden heb je op dit moment voor vergroten, verbreden, verduurzamen of veranderen?

Project Maatschap Brink en Piel

Uitbreiding stallen melkveehouderij

Vergunningprocedures zijn voor veel boerenbedrijven een behoorlijke uitdaging. Zo ook voor Maatschap Brink en Piel.

Omgaan met beperkingen

Door het toenemende aantal regels wordt het runnen van een melkveehouderij steeds complexer. Naast ondernemers die opschalen, gaat een deel van de melkveebedrijven binnen 10 jaar stoppen. Deels omdat ze geen bedrijfsopvolger hebben en deels door de beperkingen vanuit de overheid en de maatschappij.

Als melkveehouder sta je voor keuzes als het gaat om je bedrijfsvoering en je locatie. Het is daarom belangrijk goed na te denken over de toekomst en wat bij jou past. De adviseurs van De Omgevingsadviseurs staan je daarin daadkrachtig bij.

Vraagstukken bij uitbreiding of stoppen

Wil je doorontwikkelen? Dan sta je voor keuzes als: ga ik bijbouwen? Hoe ga ik de stallen toekomstbestendig inrichten? En welke mogelijkheden biedt mijn locatie voor omschakeling of nevenactiviteiten, zoals een zorgboerderij of de overstap naar biologisch? In dat geval heb je verschillende vergunningen nodig en waarschijnlijk ook een aanpassing van het omgevingsplan.

Wil je gaan afbouwen? Dan liggen de vraagstukken vooral op het gebied van leegstand: want wat ga je doen met je leegstaande gebouwen? Of wil je jouw gebouwen slopen?

Wat is er mogelijk op jouw locatie?

Het buitengebied verandert. Je ziet er niet meer alleen agrarische, maar ook steeds meer bouw-, recreatie- en zorginitiatieven. Wat is er mogelijk op jouw locatie? Onze adviseurs voorzien je van waardevol advies voor jouw sector.

Je locatie is essentieel voor je onderneming. Daarom is De Omgevingsadviseurs er voor ondernemers en initiatiefnemers in het buitengebied. Voor doorpakkers en veranderaars die vooruitkijken en verder willen. Als gespecialiseerd adviesbureau helpen we hen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu.

Heb je vragen?

Ben jij ondernemer in de melkveehouderij? Dan helpen we je graag bij toekomstbestendig en succesvol ondernemen. Neem geheel vrijblijvend contact op met Karlijn Waaijman.

Scroll naar boven