Natuurvergunning: rechtsgeldigheid positieve weigering

Het afschaffen van de vergunningplicht voor intern salderen in 2021 heeft als gevolg dat ondernemers geen natuurvergunning meer krijgen. In plaats daarvan krijgen ze een positieve weigering met een disclaimer. Rondom de positieve weigering met disclaimer is nog veel onduidelijkheid. Eerdere uitspraken van rechtbank Gelderland en rechtbank Oost-Brabant stonden haaks op elkaar. De Raad van State heeft een uitspraak gedaan over beide zaken. Wat betekent dit voor jou als ondernemer?

 

Positieve weigering met disclaimer

Heb je een positieve weigering met disclaimer? En veranderen de plannen voor jouw bedrijf in vorm of omvang of wijzigen het recht, het beleid of de berekeningsmethodiek? Dan kun je vanwege de disclaimer geen rechten meer ontlenen aan de positieve weigering. In dat geval moet je als ondernemer opnieuw toetsen of jouw plannen nog steeds onder intern salderen vallen en of je dus nog steeds geen vergunningplicht hebt.

Let op: bij het toepassen van een emissiearm stalsysteem geldt tegenwoordig dat je een passende beoordeling moet aanleveren. Er geldt dan wel een vergunningplicht, ook als er geen toename van stikstofdepositie is.

Oordeel Gelderland

Rechtbank Gelderland stelde eerder dat een positieve weigering gelijke rechten geeft als een natuurvergunning. Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland is hiertegen in beroep gegaan. De Raad van State stelt dat dit hoger beroep niet ging over de beslissing van de rechtbank, maar over een overweging in de uitspraak. Zo’n overweging is volgens de Raad van State niet bindend in toekomstige zaken, daarom heeft Gedeputeerde Staten geen zogenoemd procesbelang en is de zaak daardoor niet ontvankelijk. Dit betekent dat de Raad van State geen uitspraak doet over deze zaak.

De ondernemer die de natuurvergunning heeft aangevraagd, stelde ook hoger beroep in. Hij gaf aan dat het leidt tot rechtsonzekerheid. Enerzijds doordat er een wetsvoorstel onderweg was dat intern salderen weer vergunningplichtig maakt en anderzijds doordat niet duidelijk is welke rechten er aan een positieve weigering kunnen worden ontleend.

De Raad van State geeft aan dat er alleen getoetst kan worden aan de huidige wet- en regelgeving op het moment dat de vergunning verleend wordt. De Raad van State mag niet vooruitlopen op toekomstige wet- en regelgeving. Dit betekent dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de rechtszekerheid van een positieve weigering als het gaat om een natuurvergunning.

Oordeel Oost-Brabant

Het oordeel van de Raad van State over de uitspraak van rechtbank Oost-Brabant is bijna gelijk aan die van Gelderland. Ook hierover doet de Raad van State geen uitspraak. In het hoger beroep werd verwezen naar een uitspraak van rechtbank Noord-Holland. Deze rechtbank was van mening dat er een natuurvergunning verleend kon worden op basis van intern salderen. Ook aan deze uitspraak geeft de Raad geen opvolging. Waarom is niet duidelijk.

Berekening als bewijslast

In hoeverre kunnen we in de toekomst aan een positieve weigering dezelfde rechten ontlenen als aan een natuurvergunning? Dat blijft onduidelijk. Heb jij een positieve weigering en staat hier een disclaimer in? Zorg dan dat je een nieuwe Aerius-berekening laat maken als dat nodig is. Daarmee kun je aantonen dat er nog steeds geen toename van stikstofdepositie is. En dat jouw bedrijf na de doorgevoerde wijzigingen nog steeds onder intern salderen valt én je dus geen natuurvergunning hoeft aan te vragen.

Meer weten?

Sparren over wat er mogelijk is voor jouw bedrijf of wil je meer weten over dit onderwerp? Onze adviseurs helpen je graag, dus neem gerust contact met ze op.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Jurist & Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven