Noodhuisvesting varkenshouderij bij uitbraak Afrikaanse varkenspest

Sector: Agrarisch

Het spook van de Afrikaanse varkenspest waart door Europa. De kans dat er in Nederland een uitbraak komt, is helaas niet uitgesloten. En zodra de Afrikaanse varkenspest uitbreekt, treedt er meteen een streng protocol in werking. Een van de meest ingrijpende maatregelen is een vervoersverbod voor varkens van ten minste 30 dagen. Wat betekent dat voor jouw bedrijf?

 

Gevolgen van uitbraak Afrikaanse varkenspest

Het vervoersverbod zorgt ervoor dat vooral vermeerderaars met een groot probleem zitten. Per maand leveren zij per 100 zeugen normaal gesproken 250 biggen af. Als die niet weggaan, dan houden ze de plaats bezet van de nieuwe biggen die die maand geboren worden. Tegelijkertijd groeien de dieren, waardoor ze extra ruimte nodig hebben. Daarom is noodhuisvesting nodig.

 

 

Noodhuisvesting

Het is nodig om een plan te maken voor deze noodhuisvesting. In dit plan geef je aan hoe je de huisvesting precies opvangt. Omdat de dieren binnen de huidige welzijnsnormen meer ruimte hebben, is er in de normale hokken al extra noodruimte. Daardoor kun je uitgaan van ongeveer 150% extra dieren. Zorg wel voor voldoende afleidingsmateriaal.

Daarnaast moet je ook andere noodruimte beschikbaar maken. Denk aan de buitenruimte tussen de stallen, al dan niet met een (nood)dak of tent. Ook kun je bijvoorbeeld noodstallen maken uit zeecontainers met een (tent)dak ertussen. Check uitgebreide praktische tips voor noodhuisvesting in deze brochure.

Milieuregelgeving

Het gebruik van een noodhuisvesting (calamiteitenstal) valt niet onder je normale milieuvergunning. Als er zich een dierziektecrisis zoals de Afrikaanse varkenspest voordoet en je moet noodhuisvesting gebruiken, dan moet je hiervan melding doen bij het bevoegd gezag (de Omgevingsdienst). Deze kan dan op dat moment nadere voorschriften opstellen.

Het is van belang dat je milieuschade voorkomt. Zorg daarom voor een vloeistofkerende vloer zodat er geen bodemverontreiniging kan optreden. Neem daarnaast praktische maatregelen om overlast door geur en geluid zoveel mogelijk te voorkomen. Dat kan al door rekening te houden met de situering van de noodhuisvesting en door het plaatsen van ventilatieopeningen.

Noodplannen

Als de Afrikaanse varkenspest onverhoopt uitbreekt in Nederland, dan is dat een ramp. Wel kun je de gevolgen voor een deel beperken door je noodplan gereed te hebben. Bekijk hier voorbeelden van noodplannen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de gevolgen van de mogelijke uitbraak van de Afrikaanse varkenspest voor jouw bedrijf? Neem contact op met je adviseur.

Neem contact op met Albert Albers

Neem contact op met Albert Albers

Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven