Voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Ameland’ gemeente Ameland ligt ter inzage

Sector: Agrarisch

Onderneem je in het buitengebied Ameland? Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Ameland’ van de gemeente Ameland ligt van 18 april 2019 tot en met 29 mei 2019 ter inzage. Beoordeel dit plan snel, want hierin staat hoe de gronden in jouw omgeving gebruikt en bebouwd mogen worden.

 

Voorkom hoge kosten achteraf

Controleer of jouw (toekomstige) bedrijfsvoering goed in het bestemmingsplan is opgenomen of dat je actie moet ondernemen. Voor een nieuw bestemmingsplan wordt namelijk een lang en zorgvuldig proces doorlopen. Het achteraf herstellen van fouten of het opnemen van wensen is erg ingewikkeld en kost dus veel tijd en geld. Controleer het nu, dan voorkom je hoge kosten achteraf.

Aandachtspunten voorontwerpbestemmingsplan gemeente Ameland

Het is belangrijk dat je de regels en gebruiksmogelijkheden voor jouw locatie beoordeelt. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten uit het plan:

  • Bij een toename van de stikstofemissie op jouw bedrijf, bijvoorbeeld door hogere dieraantallen of het wijzigen van een stalsysteem, heb je een omgevingsvergunning nodig om af te wijken van de bestemmingsplanregels. Dit geldt ook als die wijziging binnen bestaande gebouwen plaatsvindt. Dit leidt tot extra kosten.
  • Wanneer jij op jouw bedrijf intern wilt salderen, bijvoorbeeld door te veranderen van diercategorie of door meer dieren te houden en daarbij een emissiearm stalsysteem toe te passen, is een omgevingsvergunning noodzakelijk om af te wijken van de bestemmingsplanregels. Daarnaast is interne saldering alleen mogelijk wanneer de bestaande stikstofdepositie niet toeneemt.
  • Heb je een vergunning Wet natuurbescherming? Zorg dat de gemeente dat weet, zodat deze wordt opgenomen in de bijlagen bij het bestemmingsplan en dit jouw toegestane ammoniakemissie is.

Controle voorontwerpbestemmingsplan

Uiteraard kunnen we met jou bekijken of de gemeente de juiste gebruiksfuncties heeft opgenomen voor jouw perceel. Klant bij ons of bij Countus (ook onderdeel van de Countus-groep)? Dan voeren we deze controle uit voor slechts € 50 (excl. btw). Ben je nog geen klant? Dan kost een controle € 80 (excl. btw). Zonodig kunnen we aansluitend aan de controle een inspraakreactie voor je indienen.

Meer weten?

Wil je meer weten over het voorontwerpbestemmingsplan van de gemeente Ameland en of het plan aansluit bij jouw bedrijf? Neem dan contact op met Annewies de Haan. Zij helpt je graag verder.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Jurist | Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven